Биологични процеси самозапалват закритото депо за отпадъци край Поморие
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Биологични процеси самозапалват закритото депо за отпадъци край Поморие

През последните няколко дни се получиха множество сигнали за дим и пламъци на закритото депо за неопасни отпадъци в с. Каменар. След извършена проверка се установи, че сметището се самозапалва от гниещи процеси, отделящи леснозапалимия газ метан. За ситуацията са уведомени Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр. Бургас и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Поморие.

„Проверки се извършват ежедневно. Специализирана строителна и земекопна техника осигурява достъп на противопожарните екипи до огнищата на пожара със стабилизиране на временен път в територията на закритото депо. Опожарените участъци се заливат с обилно количество вода, след което се извършва запръстяване на изгасените територии от депото“, съобщи зам.-кметът инж. Кунчо Гайдов.

Съгласно заповед на директора на РИОСВ – Бургас, считано от 16.03.2015 г. депото в с. Каменар е закрито, с цел предприемане на мерки за неговата рекултивация. След датата на закриване, неопасните отпадъци генерирани на територията на община Поморие се депонират на регионално депо „Братово-запад”, в землището на с. Полски извор, община Камено. На закритото депо е поставена предупредителна табела за забрана за депониране на отпадъци, а достъпът е ограничен от насипи от земни маси по периферията на депото.

Веднага след заповедта за закриването му, Община Поморие подготви проектно предложение за рекултивация на депото, което е внесено в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), финансиращо подобни проекти. Към днешна дата, три години по-късно, след многократно представяне на допълнително изискани документи, няма официална информация или становище за внесеното проектно предложение.

За замърсяването с отпадъци на имоти в близост до закритото депо, беше запознат и лично вицепремиерът Валери Симеонов по време на срещата му с хотелиери в Поморие. Като ресорно министерство, каквото е Министерството на околната среда и водите, вицепремиерът прояви интерес към казуса и предложи съдействието си за по-бързо разрешаване на проблема.picasion.com

Коментари