Няма замърсяване на въздуха около закритото депо край Поморие
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Няма замърсяване на въздуха около закритото депо край Поморие

Експерти от РИОСВ-Бургас извършиха проверки за качеството на атмосферния въздух в с. Каменар и с. Лъка, във връзка с получени сигнали на неприятни миризми в района на закритото депо за отпадъци в с. Каменар.

Замерванията са установили, че няма завишения на измерените показатели за замърсяване на въздуха. Днес, РИОСВ ще извърши  проверка в бургаския квартал Сарафово и ще продължи да следи състоянието и качеството на атмосферния въздух в района.

„Състоянието на депото се следи непрекъснато. Огнищата се обработват – обливат се с вода, след което изгасените територии се запръстяват. Очаква се до ден-два ситуацията да бъде напълно овладяна.”, каза кметът Иван Алексиев, който е на терен, заедно с екипите от РСПБЗН.

Депото в с. Каменар е закрито през 2015 г. От тогава до сега, Община Поморие очаква становище по внесеното проектно предложение за неговата рекултивация от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), финансиращо подобни проекти.picasion.com

Коментари