Броят на евродепутатите ще бъде намален от 751 на 705 след Брекзит
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Броят на евродепутатите ще бъде намален от 751 на 705 след Брекзит

 

Броят на евродепутатите ще бъде намален от 751 на 705 след Брекзит, съобщават от пресцентъра на законодателния орган.

46 от 73-те депутатски места на Обединеното кралство ще бъдат освободени след Брекзит и ще се използват при евентуално разширяване на ЕС. 27 от британските места ще бъдат разпределени между 14 държави членки, които в момента са по-слабо представени.

Една част от тези 46 места в резерв или всички те може да бъдат разпределяни между нови държави, присъединяващи се към ЕС, или да бъдат запазени свободни, за да остане институцията по-малка.

Освен това евродепутатите подчертават, че разпределението ще се осъществи само ако Обединеното кралство излезе от ЕС. В противен случай ще се запази настоящото положение.

Проектът на решение на Европейския съвет беше приет с 566 гласа "за" срещу 94 "против" и 31 "въздържал се".

Новият състав на ЕП следва да бъде одобрен от лидерите на ЕС по време на Европейския съвет в Брюксел на 28 - 29 юни. Решението влиза в сила, след като бъде публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз.

Според Член 14(2) от Договора за Европейския съюз броят на евродепутатите в парламента не може да надвишава 750, плюс председателя. Също така представителството на гражданите е "регресивно пропорционално" с минимален праг от шест представители за държава членка. Нито една държава членка не може да получи повече от деветдесет и шест места.

Казано по-просто, "регресивно пропорционалното" представителство трябва да отговаря на две изисквания:

по-малка държава не бива да получава повече места от по-голяма;

съотношението население/места трябва да се увеличава с нарастването на населението, преди да се закръгли до цяло число.

Това означава, че разпределението на места в ЕП трябва да отговаря на демографското развитие в държавите членки.picasion.com

Коментари