Похвално! Детски център за лечение с минерална вода в Бургас
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Похвално! Детски център за лечение с минерална вода в Бургас

Изненадваща визита на министъра на здравеопазването Николай Петров в Бургас. Един от поводите бе съгласуването и поделянето на отговорностите за бъдещето на новия детски рехабилитационен обществен център в квартал "Ветрен" между местната и държавната власт. Новият център се помещава в преустроена и реконструирана съществуваща сграда във в.з. "Минерални бани", кв. "Ветрен". За използване лечебните свойства на минералната вода, той разполага с покрит басейн, оборудван с необходимите уреди за подводна рехабилитация.

За нуждите на ползвателите са обособени лекарски кабинет, манипулационна, кабини за хидротерапия /водолечение/, зала за активна кинезитерапия за индивидуални и групови занимания, кабинети за лечебен масаж; кабинет по ерготерапия; кабинет за медико социални дейности за работа с психолог, социален работник, логопед и социален педагог/ ресурсен учител; кабини за физиотерапия (електролечение). Осигурена е достъпна среда чрез монтиран платформен подемник.

Центърът ще предоставя модерни здравни услуги спрямо потребностите на децата, въз основа оценка на тяхното физическо състояние, терапевтични и рехабилитационни програми. Проектът е "Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства на територията на община Бургас", финансиран по Мярка 5:

"Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно- съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.) от Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве", осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014.

Заместник- кмета на община Бургас д-р Лорис Мануелян и неговият екип имат съществена заслуга за осъществяването на цялостния проект за водолечение на нашите деца при нужда.Коментари