Къде изчезнаха реките
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Къде изчезнаха реките

Идеалисти, хора с много свободно време или просто ентусиасти. Това е едно от първите впечатления, когато срещате Димитър Куманов от риболовно сдружение "Балканка". Куманов е един от основните двигатели на подадените в Европейската комисия жалби срещу България заради нарушения на три водни директиви, свързани с водните електрически централи (ВЕЦ) по българските реки. Ако доскоро тези жалби са изглеждали по-скоро като вдигане на много шум за нищо, то преди седмица стана ясно, че Европейската комисия е приела на сериозно Куманов и неговите другари. Комисията започна пилотна процедура срещу страната, с която на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) са поставени конкретни въпроси по отношение на жалбите, на които трябва да бъде отговорено в срок от десет седмици. След това отговорите трябва да бъдат анализирани от комисията в рамките на още 10 седмици и в случай че предоставените данни са незадоволителни, Комисията може да открие наказателна процедура. Причина за въпросната процедура са две отделни жалби, които ЕК обединява. Първата е внесена от риболовен клуб "Балканка", Българско дружество за защита на птиците, Българско каяк общество, а втората – от WWF - България, Сдружение за дива природа "Балкани" и рибарско сдружение "Балканка" – Благоевград. От МОСВ коментираха, че със запитването си, ЕК цели да проучи националното законодателство и приложимите административни процедури относно ВЕЦ. "Процедурата по т.нар. пилотни проучвания, каквато представлява настоящото, се осъществява между ЕК и държавите членки на ЕС под формата на кореспонденция. Целта на тази кореспонденция е ЕК да получи информация/разяснения от държавата, по въпроси за прилагането и развитието на конкретни казуси. Настоящото запитване не представлява действие по стартиране на наказателна процедура, а има за цел да информира ЕК, за да прецени наличието или не, на възможни структурни проблеми в начина, по който националните органи в България прилагат изискванията на някои директиви в областта на околната среда. В тази връзка исканата от ЕК информация е за изясняване на факти и административни практики и обхваща детайлна информация относно характеристиките на засегнатати от ВЕЦ водни тела, характеристиките на проектите за ВЕЦ, както и характеристиките на процедурата за издаване на разрешителни, включително и картографски материали. МОСВ ще представи исканата информация в пълен обем и в указаните от Комисята срокове, с увереност, че ще се постигне яснота върху поставените въпроси, относно разрешаване и експлоатация на водноелектрически централи в страната и спазването на законодателството в областта на околната среда", допълват от министерството. Зелени или просто рибари Повечето от организациите, подписали се под жалбите, са добре познати природозащитни организации - като българския клон нa световната организация WWF. Зад останалите обаче основната движеща сила е риболовно сдружение "Балканка". "Ние не сме зелена организация, ние сме риболовци, общо 24 души, създадени сме през 2011 г. Всеки от нас работи и нещо друго", коментира Куманов, който още в началото на разговора държи да изясни този въпрос. Той допълва, че от дейността на сдружението не се изкарват пари, а се харчат, тъй като годишно купуват около 100 хил. пъстърви, с които зарибяват реките. Освен да ловят риба, която след това пускат в реката, членовете на клуба започват да снимат и ВЕЦ-овете, на които попадат, и то не заради любов към бетона, а за да документират пораженията, направени от тях. За да съберат цялата тази информация на едно място и да я направят общодостъпна, те създават сайт, в който я публикуват. В него има кадри от самоинициирани провеки на почти всички ВЕЦ в страна, за които имат координатите от МОСВ. Жалба по жалба Ако слушате само постоянните оплаквания на всички тези организации как ВЕЦ-овете съсипват реките, а отговорните институции никога не ги хващат, те звучат по-скоро като конспирация. Но снимковият материал на сайта започва да предоставя една доста по-ясна картина на реалното въздействие на водните централи. Тези кадри са и в основата на жалбите на "Балканка", първата от които е изпратена през 2015 г. "Тя съдържа снимки и клипове на пресъхнали речни корита и на най-глупавите рибни проходи в света", обяснява Куманов. По думите му описаните случаи са над 90 и са събрани в общо шест жалби, последната от които за изграждането на язовир "Яденица". Той дава за пример ВЕЦ "Манастирска" на едноименната Кюстендилска река, който през април 2016 г. е заснет как изпуска много по-малко количество вода в реката от необходимото, което прави рибния проход непреодолим за рибите и на практика е основната причина за засушаването на реките според природозащитниците. От компанията собственик "Ралица 76" не бяха открити за коментар. Това обаче е масова практика, ако се съди от снимките и клиповете, направени от "Балканка". "Проблемът при нашите реки е, че при тях отокът не е постоянен, защото имаме периоди на пълноводие и след това минимум. ВЕЦ-овете обаче оразмеряват своите проекти спрямо максимума, а за да работят през останалото време, те трябва да крадат водата", коментираха от WWF. Кой не вижда добре Интересното е, че басейновите дирекции не страдат от липса на дейност. От регистрите им се вижда, че годишно се правят доста проверки. Например за 2016 г. басейнова дирекция Западнобеломорски район е направила общо 1300. Специално за ВЕЦ "Манастирска" са направени две проверки, които обаче показват, че всичко е в норма. Едно нарушение все пак е установено в централата през 2015 г., обясниха от басейновата дирекция. Подобна е ситуацията и за ВЕЦ "Света Петка" на Крива река край Пазарджик. Тя e на "Персонал инженеринг" ЕООД, собственост на "Минстрой холдинг" на Николай Вълканов. За нея са описани два случая в рамките на година и половина, в които централата е хванала цялата вода, което води до пресушаване на реката след нея и освен това коритото под водовземането е задръстено с храсталаци. Самият Вълканов коментира за "Капитал", че тези обвинения не са верни, ВЕЦ-ът работи, когато има вода, и има закони, които се спазват. По думите му някой плаща на сдружение "Балканка", "за да пишат глупости". Проблеми в централата не са констатирани и от контролните органи. Едно от обясненията на организациите защо контролните органи не откриват проблеми е, че централите са уведомени предварително за тях. Това поне засега не е доказано. Друг проблем на засичането на нарушения е, че методът, с който изпусканите водни количества се мерят, е прекалено остарял и неточен, което е и предпоставка съдът да не приеме тези данни като доказателство. От МОСВ обясниха, че през изминалата година, по време на лятното маловодие в реките, са проверени всички ВЕЦ, използващи речни води за спазване на изискванията на ЗВ и изпълнение на поставените условия в разрешителните за водовземане. "В хода на направените проверки са констатирани 24 административни нарушения, за които своевременно са предприети действия за ангажиране на административно – наказателна отговорност", посочват от там. Самите рибни проходи, които задължително трябва да се изграждат, за да може пътят на рибата да не бъде преграждан, пък са направени така, че по-голяма част от тях са неизползваеми. Една от причините да няма установен стандарт за тяхното изграждане е в липсата на необходимата наредба, която е трябвало да бъде изготвена преди години. От МОСВ обясниха, че работата по нея отново е започнала. "Рибните проходи не са направени добре и някои от тях дори са абсурдни, което се вижда, когато се отиде на място. През тях даже и видра не може да мине", коментираха от WWF. Причината е, че на някои централи тези проходи са с денивелация от 20 метра и няма как рибите да минат през тях, допълват от там.Коментари