ТЪМНИЯТ ПЕТРОЛЕН БИЗНЕС ФИНАНСИРА ПРОТЕСТИТЕ -ФАКТИ И РАЗКРИТИЯ •                     • СНИМАЙ СПЕЦИАЛНИТЕ СИ ЛЕТНИ МИГОВЕ И СПЕЧЕЛИ ПОДАРЪК ОТ АПТЕКИ „ФАРКОЛ" •                     • ФЕРМА СТРАНДЖА - НАТУРАЛНО МЕСО И ПРОДУКТИ ОТ ИСТИНСКАТА ПРИРОДА •                    

Нов удар по животновъдството! Избиват животни и в Ямболско

Нов удар по животновъдството! Избиват животни и в Ямболско
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Нов удар по животновъдството! Избиват животни и в Ямболско

От Българската агенция по безопасност на храните обявиха първично възникнали огнища на мистериозната болест чума по дребните преживни животни в селата Крайново, Странджа и Шарково, община Болярово, Ямболска област.

Заради откритата чума по дребните преживни животни се очаква регионалният директор на БАБХ да организира принудително хуманно евтаназиране и обезвреждане на всички дребни преживни животни в населените места от селата Шарково, Крайново и Странджа.

В наредбата е указано да се намалят до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване. Труповете на животните в обектите и контаминирания материал да бъдат унищожени под официален надзор, по начин недопускащ разпространяване на болестта съгласно изискванията, посочени в Регламент (ЕО) № 1069/2009, пише в заповедта на БАБХ.

Предвижда се да бъдат механично почистени и многократно дезинфекцирани помещенията за дребни преживни животни, оборудването, транспортните средства, дворовете и улиците в и около животновъдните обекти.

В заповедта се препоръчва да има епизоотично проучване и проследяване през последните три седмици преди датата на съмнение на движения на дребни преживни животни, продукти получени от тях и странични животински продукти добити от тях, фуража и на транспортните средства, свързани с обектите, в които са били заразените животни.

Собствениците на убитите животни да бъдат обезщетени съгласно чл. 141-148 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове /ДВ бр. 62 от 01.08.2006 г./.

В същата заповед е определена и 3 километрова предпазна зона около огнищата, в която влизат селата Шарково, Крайново и Странджа. Определя се и десет километрова наблюдавана зона около огнищата, в която влизат населените места от община Болярово, област Ямбол. Те са селата селата Воден, Малко Шарково, Мамарчево, Болярово, Лалково, Ситово, Иглика, Голям Дервент, Горска поляна.

В Бургаска област, община Средец средата в карантина са Горно Ябълково и Момина църква.

Препоръчва се актуализация на информацията за дребни преживни животни, както и ежеседмични клинични прегледи за чума по дребните преживни животни и други заразни болести във всички обекти за дребните преживни животни, като резултатите от прегледите да се документират.

В заповедта е упоменато вземане на двойни проби (серум и очен секрет) от всеки един обект с дребни преживни животни по схема за откриване на 5% разпространение с 95% достоверност и изпращането им до НДНИВМИ за изследване за чума по дребните преживни животни от община Елхово - Лесово, Мелница, Вълча поляна, Голям Дервент, Лалково, Раздел. В общ.

Болярово - Голямо Крушево. В Бургас община Средец - Момина Църква, Горно Ябълково, Долно Ябълково, Факия, Белеврен, Кирово, Тракийци, Голямо Буково, Граничар;Общ. Малко Търново - гр. Малко Търново, Близнак, Младежко, Звездец, Бръшлян, Евренозово. Община Царево- Ахтопол, Варвара.Коментари

ПРИ КОЕ УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ СЕ Е ЖИВЯЛО НАЙ ДОБРЕ?

283 Гласувай
ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА БОЙКО БОРИСОВ
48 Гласувай
ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
76 Гласувай
ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СИМЕОН САКСКОБУРГГОТСКИ
96 Гласувай
ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ИВАН КОСТОВ
35 Гласувай
ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЖАН ВИДЕНОВ
11 Гласувай
ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА АНДРЕЙ ЛУКАНОВ
2267 Гласувай
ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ТОДОР ЖИВКОВ
663 Гласувай
В БЪЛГАРИЯ НИКОГА НЕ СЕ Е ЖИВЯЛО ДОБРЕ