Работодателите отново на бунт
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Работодателите отново на бунт

 

За трета поредна година работодателските организации (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), призовават браншовите организации да не участват в предстоящите преговори за определяне на минималните осигурителни доходи (МОД) за 2019 г.

Социалният министър готов да разговаря за отпадане на осигурителните прагове

Социалният министър готов да разговаря за отпадане на осигурителните прагове

Увеличават с по 5 лева детските

Според работодателските организации практиката за определяне на МОД показва безсилие на контролната система да се справи с недекларирания труд.

"Нещо повече, по този начин се увеличава сивият сектор, оказва се натиск върху заетостта в отделни региони, сектори, предприятия в депресивно състояние, на уязвимите социални групи с ниска квалификация, като се намалява нетното възнаграждение на наетите лица", изтъкват работодателските организации.

Те твърдят, че такава практика не съществува в страните членки на ЕС и България многократно е критикувана по този въпрос от страна на Европейската комисия.

 

Членовете на АОБР са убедени, че условията и заплащането на труда, както и актуализирането на минималните възнаграждения за съответните длъжностни позиции следва да се определят чрез колективни трудови договори и да са валидни за съответните страни по тези договори, без да се разпростират върху цялата икономика.

В допълнение, АОБР напомня, че приетата през април правителствена средносрочна бюджетна прогноза предвижда нарастване през 2019 г. на минималната работна заплата и на компенсацията на един зает с 6,6%, при двойно по-нисък ръст на производителността на труда (3,2%).Коментари