Миньорите ще се пенсионират на 45 години
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Миньорите ще се пенсионират на 45 години

Депутатите уредиха правата на миньорите с прекратени трудови отношения от закрити рудници. Те също ще могат да се възползват от правото на ранно пенсиониране.

 

Това стана с приетите промени в КСО. В мотивите на законопроекта вносителите са записали, че разпоредбата на чл. 696 ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, изменена със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г., засяга социалните права на миньори от закрити подземни рудници и такива, чието закриване предстои. При прилагането й няма да могат да придобият право на ранно пенсиониране, считано от 1 януари 2018 г., работещите с дългогодишен подземен стаж, чиито правоотношения са прекратени на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Кодекса на труда.

 

Това са работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство, обясни Хасан Адемов. Без предупреждение и в противоречие с принципа за социална предвидимост, миньори е дългогодишен стаж под земята, които са с прекратени на горните основания правоотношения или предстои прекратяването им поради закриване на подземния рудник, са оставени без възможност да се пенсионират дори при навършване на изискуемата възраст по чл. 696, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, ако не са я навършили към момента на прекратяването. Така те трябва да чакат поне 10 години, за да придобият право на пенсия, поясни депутатът от ДПС.

 

Според вносителите, не е случаен фактът, че техният труд е от първа категория, доколкото се касае за изключително тежки и опасни за здравето и живота условия на труд. В същото време тяхното заплащане е недостатъчно и несъобразено с работата им и често е забавено. За да бъде защитено правото на ранна пенсия на посочените лица, е наложително да се отчетат тези фактори, които дават отражение на необходимостта от социална закрила на работещите под земята, обясни Хасан Адемоя.

Също така е важно, че освен ниските възнаграждения, работата им под земята е основно на смени, миньорите живеят и при неособено добри социални и битови условия, допълни той.

 

Предлаганата възможност за пенсиониране по чл. 696, ал. 4 от КСО обхваща лицата, които работят или са работили при условията на чл. 104, ал. от КСО и които вече са с прекратени правоотношения поради една или друга причина, независеща от тяхната воля, включително и несъстоятелност на техния работодател, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст, от които 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3, и навършена възраст 45 години и 4 месеца към 31 декември 2017г.

Тази възможност за ранно пенсиониране е израз на социална справедливост и предвидимост, която трябва да се прилага занапред и да обхване и работещите в рудниците, които предстои да бъдат закрити. Георги Гьоков поздрави миньорите, които не са се отказали от това да се борят за правата си. Настоя и на второ четене промените да минат в най-кратък срок. Превърнахте дебата в политически панаир, ядоса се Светлана Ангелова от ГЕРБ. Предлагайте реални решения, а не грешни внушения, призова тя. Промените минаха и на второ четене още днес.picasion.com

Коментари