Гимназията в Босилеград с паралелка на български език
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Гимназията в Босилеград с паралелка на български език


И през тази учебна година ще има паралелка за деветокласници на български език в гимназията в Босилеград, каза директорът на учебното завадение в сръбската община Владимир Григоров. По желание в паралелката са се записали 12 ученици. И с одобрението на родителите им, които са ги записали.

По една паралелка на българскии език в гимназията в Босилеград ще има и в 10-и, в 11-и и в 12-и клас. В другите две паралелки във всеки клас обучението е на сръбски език.

Проблемът обаче са учебниците, които от години не са преведени от сръбски на българси език, каза директорът Владимир Григоров.

Само за деветокласниците има осигурени учебници, без по история и изобразително изкуство. За другите класове обаче изобщо няма учебници, отбеляза директорът. И ще се учи на записки от преподаваното.picasion.com

Коментари