Цитаделата в Плиска възражда славната ни история! Румен Радев идва на откриването
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Цитаделата в Плиска възражда славната ни история! Румен Радев идва на откриването

България се нарежда на трето място по културно-историческо наследство в Европа. По брой и разноо­бразие на културно-исторически паметници пред нас са само Ита­лия и Гърция. Съкровищницата България остава далеч назад по популярност от средиземноморските държави, въпреки че е земя на седем цивили­зации - праисторическата, древно-гръцката, римската, древнотракийската, византийската, българската и ислямската. Седем велики цивилизации и гри­жата за опазването на оставеното от тях богато културно-историческо наследство пада върху плещите на държавата. Частни лица обаче също се включиха ударно в надграждането, опазването, реставри­рането и рекламирането на родното културно- историческо наследство.

Примерът е Плиска с "Двор на кирилицата" чиито създател е Карен Алексанян. За две години комплексът се превърна в своебразен символ на българщината. С днешна дата кипи къртовски труд по изграждането на величествена крепост, прототип от времето на Борис Покръстител и Симеон Велики. Планирано е тя да бъде открита навръх успението на Св. Климент Охридски и Светите Седмочисленици, чието дело е пресъздадено в патриотичен облик на място.

На 27 юли се очаква да присъства и президента Румен Радев. Съветниците му са уверили, че не е ли служебно възпрепятстван, Радев идва и прерязва лентата. Паралелно ще има родолюбиво честване за Седмочислениците с Валя Балканска и известни историци. Светите Седмочисленици са събирателно название за 7 светци, почитани от Българската православна и други църкви като създатели и разпространители на глаголицата и кирилицата. Това са братята Кирил и Методий и техните 5 ученици: Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий. Новата крепост с автентични камъни от Плиска? Тя е автентичен прототип е на цитаделите при Борис Покръстител и Симеон Велики. Най- новия символ на българщината е с огромни кули и е на две нива. На първия етаж, ще е огромна зала „Създатели на азбуката” с уникални експонати от дърворезба, помещение с мултимедия и т. н.

На втория етаж ще се помещава музей на българската слава от старо време- също със знакови експонати. Отвън на площадното пространство пък ще има барелефи на бележити писатели и творци, от държави говорещи и пишещи на кирилица. За инвестицията не се харчи нито стотинка от държавния бюджет. "Кирилицата е създадена в България от българи и ние сме задължени да пресъздадем това, което е било някога в Плиска. Златният век също започва оттук и каквото е по силите ни изграждаме, показваме и рекламираме" каза Карен Алексанян.Коментари