Наплив от туристи в резерват "Сребърна"
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Наплив от туристи в резерват "Сребърна"

Близо 2000 туристи са посетили природо-научния музей на резервата "Сребърна" край Силистра само през месец април.Само за Великден са гостували над 200 души.Още миналия месец къдроглавите пеликани в резервата се сдобиха с поколение. Чрез системата за видеонаблюдение е установено, че в гнездата има малки. Двойките са около 70, а в гнездовите ямки има по 1-2 новоизлюпени.Коментари