Зелената зона разширява обхвата си в Бургас
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Зелената зона разширява обхвата си в Бургас


Семействата с малки деца са най-доволни от въвеждането на Зелена зона. Много родители заявяват, че предпочитат да платят 1-2 лева, но да спрат максимално близо до мястото, което искат да посетят с децата си. Това заяви директорът на ОП „Транспорт” в Община Бургас Андрей Рунчев при днешното разискване за увеличение на обхвата на Зелената зона, която работи от май до края на септември. Според Рунчев на работещите в района на Приморски парк са осигурени възможности за транспорт – няколко линии на общинския превозвач и големия общински паркинг на ул. „Гурко”, който е съвсем наблизо до Морската градина.

„В районите, където е въведена такава организация, създадените правила и оформянето на паркоместа доведоха до регулиране на процеса по паркиране. В същото време потокът от автомобили се насочи, към райони без въведена платена зона за паркиране, поради което в ОП „Транспорт“ постъпиха множество заявления от граждани, изразяващи желание зоната да се разшири и да обхване по-голяма част от територията, граничеща с Приморски парк. Исканията на гражданите, съответно очакванията от въвеждане на съответната нормативна уредба са да се регулира неправилното паркиране, което до голяма степен ограничава и затруднява движението в района и особено по улиците в междублоковите пространства. Поради изложеното се налага Зелената зона да разшири териториалния си обхват. Целта на направените предложения за изменение в наредбата е да се установи траен ред за паркиране и нормално движение на всички превозни средства в по-голям участък от района, да се оптимизира трафика и да се гарантира безопасното движение не само на автомобили, но и на пешеходци и колоездачи”, пише в докладната за разширение на зоната.

 

Ето и кои зони обхваща разширението на Зелената зона.

 

1. Бул. „Демокрация“ от ул. „Адам Мицкевич“ до ул. „Константин Величков“ – 32 бр. места, 1 бр. място за автомобили на хора с увреждания;

2. Ул. „Георги Баев“ – 58 бр. места, 2 бр. места за автомобили на хора с увреждания;

3. Ул. „Абоба“ – 17 бр. места, 1 бр. място за автомобили на хора с увреждания;

4. Ул. „Велико Търново“ – 83 бр.места, 4 бр. места за автомобили на хора с увреждания;

5. Ул. „Васил Петлешков“ - 70 бр. места, 6 бр. места за автомобили на хора с увреждания;

6. Ул. „Иван Богоров“ – 20 бр. места;

7. Ул. „Юрий Венелин“ – 29 бр. места, 1 бр. място за автомобили на хора с увреждания;

8. Ул. „Поп Грую“ – 23 бр. места, 2 бр. места за автомобили на хора с увреждания;

9. Ул. „Константин Величков“ – 10 бр. места;

10. Тупик м/у ул. „Юрий Венелин“ и ул. „Васил Петлешков“ – 5 бр. места;

11. Паркинг №1 – 37 бр. места, 2 места за автомобили на хора с увреждания;

12. Паркинг №2 – 17 бр. места;

13. Паркинг №3 – 30 бр. места;

14. Паркинг №4 – 40 бр. места, 2 места за автомобили на хора с увреждания;

15. Паркинг №5 – 16 бр. места;

16. Паркинг №6 – 18 бр. места, 2 места за автомобили на хора с увреждания;

17. Паркинг №7 – 41 бр. места, 2 места за автомобили на хора с увреждания;

18. Паркинг №8 – 29 бр. места;picasion.com

Коментари