Община Средец в тежка криза! Икономиката е в колапс, а хората на изчезване
  • 11
  • 3
  • 6
  • 5
  • 0
  • 0
  • 3
  • 4

Община Средец в тежка криза! Икономиката е в колапс, а хората на изчезване

Състоянието на община Средец в последните години се влоши рязко. Икономическите показатели стават все по-тревожни. На територията на цялата община почти няма действащо предприятие, като се изключи частния металургичен завод Дебелт, който обаче работи от 80-те години на миналия век. В град Средец инвестции не са правени с десетилетия, а населението е намаляло наполовина в сравнение с 1989 година. Съставните селища в общината също са в тежко положение, като при тях демографската криза е още по-тревожна. Инфраструктурата в общината е в потресаващо състояние. Очакванията за развитие на туризма също претърпяха крах, с много малки изключения. Нуждата от свежи средства е особено голяма, но на този етап инвеститорите отбягват общината.

Според анализаторите, основно причина за все по-влошаващата се картина в Средец и селата е управлението на кмета Иван Жабов. Той  не успя да се възползва от възможностите, които се откриха за усвояване на европейски средства, както и за привличане на стратегически и структурни инвеститори. Жабов и неговият екип явно нямат и необходимия екпертен потенциал за да могат да предложат алтернативи за решаване на наболелите проблеми. Много тревожни са и слуховете за корупция и комисионни, които постоянно се говорят от хората в общината. Резултатът е много тежка икономическа картина и постоянен отлив на хора.

Прогнозите за бъдещето са много тревожни.Коментари