В Приморско стартира мечтан проект
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

В Приморско стартира мечтан проект

С договор  № 12509/24.10.2018г., между Община Приморско и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда е поставено началото по изпълнението на проекта  за реконструкция на водопровода и канализацията в старата част на град Приморско. Срокът за изпълнение  на договора е 6 месеца, а стойността му 952 599,19 лв. с включено ДДС. Този проект бе мечтан от мнозина в засегнатия район. Същият този район е и туристически.

Целта на проекта е реконструкция на действаща водопроводна и канализационна мрежа, подмяна на съществуващите водопроводни и канализационни отклонения на прилежащите имоти по улиците- „Трети март“, „Черно море“ , „Ропотамо“ и изграждане на КПС 1В.

Улиците, които обхваща проектната разработка са най-проблемните в града през цялата година.

Реконструкцията на така описаните части от ВиК  мрежата на град Приморско и изграждане на КПС 1В, ще доведат до повишаване качеството на живот на жителите и гостите на град Приморско, както и до повишаване на качеството на питейната вода, намаляване на водните загуби, и привеждане на канализационната мрежа в съответствие с изискванията на националното законодателство.picasion.com

Коментари

Петрова

9 ное, 2018 11:04

Този проект включва ли и пресичащите улици , защото и там проблемите не са малко.Поради остарялата мръсна канализация мазетата се наводняват по няколко пъти на сезон

Отговори