Патриотичен подем в Камено! Ще се изгражда паметник  на Апостола
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Патриотичен подем в Камено! Ще се изгражда паметник на Апостола

Община Камено набира средства за изграждане на паметник на Васил Иванов Кунчев, идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО), наречен Апостола на свободата заради организирането и разработването на революционна мрежа за освобождаване на България от османско владичество. Решението за поставянето на бюст на Васил Левски бе взето от Общинския съвет на заседание, проведено на 26.07 т.г. 

Общинската администрация предварително благодари на всички, които ще съдействат финансово за изграждането му. Желаещите да подпомогнат благородното начинание, могат да преведат средства по следната сметка:

FINVBGSF

Първа инвестиционна банка АД офис Камено

IBAN BG 28 FINV 915084 KA 226298

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ 44 51 00

Основание – дарение за изграждане на паметник на Васил Левскиpicasion.com

Коментари