Внимание!Опасни белгийски бисквити на нашия пазар!
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Внимание!Опасни белгийски бисквити на нашия пазар!

Опасното за здравето вещество акриламид е открито в белгийски бисквити, които се продават и на българския пазар. За това алармират от Европейската система за бързо оповестяване за опасни храни. От известието става ясно само, че страната, откъдето са внесени бисквитите е Белгия и че са с аромат на ябълка. Съдържанието в тях на опасния акриламид е високо.

Освен у нас, бисквитите се продават още във Франция, Унгария, Литва, Холандия, Полша, Испания.

Акриламидът е класифициран в САЩ като изключително опасен, защото се счита за потенциално канцерогенен. Установено е,че може да порази нервната система на човек и да причини раздразнения на кожата, които да додеват до рак на кожата. Получава се при пържене на въглехидрати,например картофи.Коментари