Джи Пи Груп с грозна мимикрия
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1

Джи Пи Груп с грозна мимикрия


Мимикрия се нарича подражанието на един организъм на друг. Първите форми на мимикрия били описани през 1852 г. от Хенри Бейтс. Характерно за мимикрията е, че незащитеният организъм подражава на защитения модел, заради което той в известна степен губи от своята защита. Някои наивни хищници могат първоначално да изядат вкусния имитатор, а след това да атакуват и модела.
Моделът и имитаторът имат едни и същи области на разпространение и летят съвместно. Характерен признак на модела е ярката окраска, която е в съчетание от няколко контрастни цвята.
Подобна мимикрия има и в родната икономика. По-точно в строителния сектор. Компанията
Джи Пи Груп вече има свой скандален имидж. Тя придоби сериозна популярност с отрицатален знак в последните години с участието си в скандални обществени поръчки, източване на средства от бюджета и нагласени търгове.
Заради този имидж обаче Джи Пи Груп подготвя скандална миимкрия. Фирмата вече е подготвила свое дружество - приемник, което в бъдеще ще получава отново тлъстите обществени поръчки и ще усвоява солидни средства от държавата и общините.
Има една поговорка, че всичко ново е добре забравеното старо. В случая става въпрос за дъщерната фирма "Виа конструкт груп". Тя е пряко свързана с Джи Пи Груп и често участва в съвместни проекти и търгове.
Нейното старо име е много показателно. То е "Джи пи строй". Старият собственик се казва Стефан Тотев. Същият притажава дялове е в различни фирми, свързани с "Джи Пи Груп".
Новият е Велизар Радев. Той
също
има и куп други участия във фирми близки до "Джи Пи Груп". 
Дружеството е регистрирано на адреса на „Джи пи груп“ – София, бул. Черни връх №59А. До този момент "Виа конструкт груп" има спечелени редица обществени поръчки в различни общини. Често обаче това е свързвано и със скандали. Такъв бе случаят в община Елхово. Става въпрос за рехабилитация на водопровдната инфрструктура на населеното място.

Поръчката бе обявена през юли месец 2016 година.

В началото на ноември обаче тя бе прекратена, заради нарушения при откриването й. В общината постъпило становище на Националната компания „Железопътна инфраструктура“, секция Бургас, че не е правилно проектирано преминаването на бъдещия водопровод и канализация под железопътната линия Ямбол – Елхово в чертите на града. Освен това имало проблем и с хидравличния капацитет на пречиствателната станция. 20 дни по-късно поръчката е възобновена. Оферти подават 24 участника. В хода на процедурата 21 от тях са отстранени заради нередности в документацията или несъответствия с обявените условия. До класиране стигат само три. ДЗЗД „Виа конструкт – УЕП“ е единствена на финала за пречиствателната станция. На второ място след „Райкомерс конструкшън“ за ВиК-частта е класирана фирма „Гелак“ ООД. Проектът „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“ се финансира по оперативна програма „Околна среда“ .


Друга поръчка бе усвоена в община Несебър. Тогава фирмите
"Тийм инженеринг" и "Виа конструкт груп" бяха
големите победители в търг за ремонти и изграждане на спортни и детски площадки в община Бургас. Двете дружества печелят скъпите позиции, които са за по 14 млн. лв. Търгът е разделен на пет позиции и е първоначално обявен преди 2 години.
Той е с обща прогнозна стойност почти 34 млн. лв. с ДДС, а срокът за изпълнение на проектите е 4 години.
Самото дружества има още много участия в търгове и поръчки.

Компаният има усвоени и солидни средства по търгове и проекти в община Бургас. Поддържа по-голямата част от пътната настилка на територията на общината.
Новото амплоа на фирмата вече е подготвено. След като Джи Пи Груп  се свързва със скандали и провокации, нейните собственици намериха фирма-приемник. "Виа контрукт груп" ще бъде на фронтовата линия и ще обира обществените пари. Това е явен случай на икономическа мимикрия, с цел усвояването на големи нови финансови порции.
Очаквайте допълнителни разследвания по темата.picasion.com

Коментари