Безработните с електронно досие?
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Безработните с електронно досие?

Агенцията по заетостта излезе с авангардна идея - всеки безработен ще има свое електронно досие. То ще се изготвя от трудовите посредници в бюрата по труда. Всички знания и умения ще се доказват, преди да се впишат в досието. Безработните у нас, регистрирани в бюрата по труда, са около 260 хиляди, или 8 на сто от активното население. Броят им е с 60 хиляди по-малко спрямо същия период на миналата година. Най-вероятно още през тази година всеки, който се регистрира в бюро по труда, ще получава електронно досие, до което и той, и трудовият посредник, а и работодателите ще имат непрекъснат достъп. То ще има снимка, телефон, имейл. Сега при регистрация в бюрото трудовите посредници вписват образованието и квалификациите, придружени с дипломи и сертификати на безработния, а за повечето социални и комуникативни умения се доверяват на това, което той декларира. В новото електронно досие информацията ще е по-богата, а за да се впишат умения като "водене на преговори", "презентиране", "убедителност и въздействие", безработният ще държи онлайн тест.

 Работодателите също ще имат достъп до профилите на хората. В тях ще е описано дори физическото им състояние, например представителен външен вид, спретнато облекло, добри обноски. Очакванията са до половин година нововъведението, дело на Стопанската камара и Агенцията по заетостта, да заработи в бюрата.Коментари