Престъпление за 200 милиона лева- във фокуса на бургаския парламент
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Престъпление за 200 милиона лева- във фокуса на бургаския парламент

Скандалите около спортен комплекс Черноморец се пренесоха и в местния парламент на Бургас. Днес на сесия ще има въпроси и отговори. Извънредната докладна записка бе допусната в дневния ред, но е последна точка. ЗА гласуваха 30 съветника, 2 бяха ПРОТИВ, и 4 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ. Сред тези които бяха против бе Живко Табаков, а мотива му бе, че са нарушени правила като за извънредна докладна.

Както вече информирахме, в Бургаски окръжен съд е започнало дело по иск за несъстоятелност на ПСФК Черноморец в капитала на чието дружество е апортиран общинския спортен комплекс. Искът е направен от Инспекция по труда- Бургас във връзка с неизплатени заплати на служители на ПСФК Черноморец. Те са ситуирани като кредитори на дружеството. Зад този иск обаче застават големите кредитори- фирми от обръчите на Митко Събев. Става въпрос за обща сума над 30 милиона лева. За голяма част от кредитите обаче няма документални доказателства. Ако клубът бъде обявен в несъстоятелност е твърде възможно да се стигне до разпродажба на единствения читав актив в дружеството- спортен комплекс Черноморец. Това ще бъде огромна загуба за бургазлии и реално кражба на терен с пазарна стойност над 200 милиона лева.

Входирано бе питане от страна на група общински съветници от Реформаторски блок. Георги Митев, Тодор Иванов и Станимир Апостолов към председателя на Общински съвет- Бургас Костантин Луков и кмета на Община Бургас Димитър Николов:

1.Уведомена ли е Община Бургас за образуваното дело, и ако да, какви мерки е предприела?

2.Предоставяна ли е на Община Бургас информация за финансовото състояние на дружеството?

3.Какво смята да предприеме администрацията във връзка с възникналия проблем?

Общинските съветници пишат още, че на територията развиват дейност спортни клубове, които са инвестирали значителни средства в ремонтни дейности и реконструкция на старата база. Там тренират и над 300 млади спортисти от различни спортове.

 

Кеворк Дадурян

 picasion.com

Коментари

W-SEO.com

26 мар, 2019 11:35

Страшно е! https://w-seo.com

Отговори