Некрофил вилнее в бургаската морга
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0

Некрофил вилнее в бургаската морга

Гнусни и извратени действия в бургаската морга. Според източници от УМБАЛ-Бургас един от служителите в мрачното място прави секс с труповете вътре. За това алармираха и близки на починали хора, които са получили странната информация. Става въпрос за служител със стаж, който явно е получил тежки психически увреждания, вследствие на дългото време прекарано в моргата сред труповете. Въпросният човек явно не подбирал и половете, а карал направо. Освен това е предлагал на роднините на починалите хора различни услуги. Срещу 50 лева бил готов да облича труповете и да ги привежда в нормално състояние, ако има такова определение. Сексуалните действия спрямо мъртвите обаче нямат нормално обяснение.Това деяние е толкова противно, че нормалните човешки възприятия не могат да го възприемат по никакъв начин. За него има точен медицински термин - некрофилия.

 

Некрофилията, още наричана танатофилия и некролагния е сексуално привличане от трупове. Класифицира се като парафилия от "Диагностичното и статистическо ръководство за душевни болести" (DSM) на Американската психиатрична асоциация. Думата е изкуствено взета от древногръцки "νεκρ?ς" (nekros; труп или мъртвец) и "φιλ?α" ("philia"; приятелство, любов). Термина изглежда да води началото си от книгата "Psychopathia Sexualis" (1886) на Рихард фон Крафт-Ебинг. Росман и Ресник (1989) преглеждат информация от 34 случая на некрофилия, описващи индивидуални мотивации за тяхното поведение: тези индивиди съобщават за желание да притежават несъпротивляващ се неотхвърлящ партньор (68%), повторно обединение с романтичен партньор (21%), сексуално привличане към трупове (15%), комфорт или завладяващи чувства на изолация (15%) или търсене на самоуважение чрез изразяване на сила пред жертва на убийствоо . Каквато и да е причината в случая с моргата в Бургас, няма нормално обяснение за това поведение.Коментари