Четвъртокласници на "малка матура"
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Четвъртокласници на "малка матура"

63 932 ученици от четвърти клас трябва да се явят на 10 май на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът започва в 10.00 ч. и ще се проведе в 1870 училища. Продължителността е един учебен час, а за децата със специални образователни потребности – два учебни часа. В петък пък на 12 май предстои второто външно оценяване по математика, а в понеделник  -15 май 2017 и във вторник -16 май са тестовете по човекът и природата и човекът и обществото. Резултатите от националните външни оценявания по всеки от предметите се измерват в точки и се вписват в удостоверението за завършен IV клас. С точките от изпита по математика може да се кандидатства в профилираните гимназии с профил “Математически” и “Природни науки”, като тежестта на резултата при балообразуването се определя от Педагогическия съвет на конкретното училище.Коментари