Нарязаха желязо за 600 милиона  в Лукойл-Нефтохим
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Нарязаха желязо за 600 милиона в Лукойл-Нефтохим

Метални конструкции, цехове, машини и съоръжения за над 600 милиона лева са нарязани на скрап в Лукойл- Нефтохим. Това е станало в последните 10 години поетапно. Както е известно ръководството на завода реши да съкрати почти всички производства, които работеха, докато той беше държавна собственост. Става въпрос за полиетилен, фенол и ацетон, синтетичен каучук, етилен,пластмаси, полипропилен и др. В последните години всичките бяха спрени, а тяхните активи нарязани. С тази дейност бяха ангажирани няколко фирми, които реализираха солидни печалби. Интересен факт е, че комбинатът бе продаден през 1999 година за сума в размер на 80 милиона долара. Ангажимент на новите руски собственици бе да бъдат погасен дълговете, които се изчисляваха сумарно на 280 милиона долара. Те бяха към държавата и различни контрагенти и партньори на дружеството.В същото време само наличностите на суровини в завода тогава се изчисляваха на поне 300 милиона долара. НП Росенец също бе включено в сделката, а неговата стойност през същата година бе около 250 милиона долара. Банковите начичности са били над 130 милиона долара. Заводът беше в монополна позиция, като според екпертите пазарната му стойност в момента на неговата продажба е била ппоне 1,5 милиарда долара.Коментари