НОИ на крака в Камено за бъдещите пенсионери
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

НОИ на крака в Камено за бъдещите пенсионери

Териториално поделение на Националния осигурителен институт- Бургас организира па 27 май от 09.00 ч. до 16.00 ч. консултации за гражданите от Община Камено, относно избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент при пенсиониране.

В реновираната  къща по проект ,,Достойни граждани на Община Камено",находяща се на ул. ,,Митко Палаузов" 1A ( до Аптека Панорама) , служител от отдел "Пенсии" ще предостави на желаещите услугата "Изчисляване на прогнозна пенсия".

Необходимо е да бъдат предоставени следните документи от гражданите:

 1. Лична карта
 2. Удостоверение за осигурителен доход обр. УП - 2 за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. но избор.
 3. Документи, доказващи грудов/осигурителен стаж до 01.01.1997 г. - трудови книжки, осигурителни книжки, удостоверения, военно-отчетна книжка и др.

Освен наличието на посочените документи, гражданите трябва устно да заявят колко трудов/осигурителеи стаж имат положен до 01.01.1997 г. След тази дата. информацията за осигурителния стаж и доход е служебно известна от данните по чл. 5. ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

 picasion.com

Коментари