Прекратяват договора за наем на плаж с. Лозенец
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Прекратяват договора за наем на плаж с. Лозенец

Договорът за наем на плаж „с. Лозенец“ ще бъде прекратен от 1 октомври от Министерство на туризма, съобщиха от ресорното ведомство. Причините са обективната невъзможност той да реализира както права, така и задължения по него, както и неприемане на извършвани дейности по ивицата от стопанина, посочиха от министерството.

До решението се е стигнало след направени серия от проверки на морската ивица през летния сезон, последната от които е била в края на месец юли 2017 г. Инспекциите на място са били както планирани, така и по сигнали и жалби за състоянието на плаж „село Лозенец“, постъпили от Сдружение с нестопанска цел „Всички за Лозенец“ и др.

Договорът с наемателя на морски плаж „с. Лозенец“, Община Царево, Област Бургас, е сключен на 05.07.2016 г. с определеното за наемател търговско дружество след публично обявен на официалната страница на Министерството на туризма и проведен по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост търг с тайно наддаване.

Според договора за наем той не може да бъде прекратен в периода 1 юни – 30 септември, докато трае активният летен сезон. Затова контрактът ще бъде прекратен на следващия възможен ден - 1 октомври 2017 г., за което фирмата е информирана.

По закон почистването, осигуряването на спасители и на медицинска служба на неохраняемите плажове, т.е. тези, които нямат стопани - концесионери и наематели, трябва да бъдат осигурени от областните управи. Ще се отнася за незаконни преместваеми обекти на морските ивици, тяхното премахване е в прерогативите на кмета на общината, на чиято територия е плажът.
 

 

 

 

 

 

ВасилеваКоментари