Новизлюпен скрападжия вся смут в Община Камено
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Новизлюпен скрападжия вся смут в Община Камено

Странен инвеститор на хоризонта в Община Камено. Новоизлюпен скрападжия, който държи да отваря голяма площадка за цветни и черни метали, акумулатори плюс автоморга. Фирмата на Венцислав Върбанов е с твърде скромна биография. Регистрирана е преди около два месеца, става видно като се провери в Търговския регистър. Но това което буди безпокойство е местонахождението на което иска да сложи ръка т. нар. инвеститор. Това е село Черни връх. Известно с крадливите цигани, при това професионалисти в бранша. Предположенията са, че рязко ще се увеличат кражбите в широк периметър на всевъзможни изделия за които новия скрападжия ще плаща, при това щедро навярно. В близост са жк Меден рудник, селата Константиново, Тръстиково и Полски извор, както и релсовия път на металургичния завод в близост. Така, че инвестицията се възприема със смесени чувства и с много сериозни съмнения, че района ще се превърне в царство на смуглите. При това от онези, които не са за пример. Община Камено по закон трябва да анонсира намеренията на "Вегеро партс" и го прави на сайта си. Без редакторска намеса, публукуваме написаното:

Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпило писмо за инвестиционно предложение:

„Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в част от поземлен имот с идентификатор 80916.10.158, землище с. Черни връх, общ. Камено“, с възложител: „Вегеро партс“ ЕООД.

Информация по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 28.05.2019 г. до 10.06.2019 г. в сградата на Община Камено, Дирекция „БФМПОС”, лице за контакти Богомила Куцарова и на интернет страницата на Община Камено адрес: www.kameno.bg

Информацията е достъпна и на интернет страницата на Регионалната инспекция по околна среда и водите, гр. Бургас на адрес: www.riosvbs.com в Превантивна дейност /ОВОС/, Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 на Наредба за ОВОС.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 10.06.2019 г. в Община Камено, гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 101 - деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

 

 

Главната снимка е илюстративна

Кеворк Дадурян

 Коментари