Големи рестрикции за нашите рибари в Гърция
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Големи рестрикции за нашите рибари в Гърция

Драконовски мерки за сигурност са наложени в Гърция за рибари от България. През последните години много нашенци излизат с лодките си в Бяло море, но южната ни съседка въведе тежки санкции при нарушения на правилата. Трябва да се знае, че на определени язовири риболовът е напълно забранен за българи, а причината за това е, че не само ловят много риба, но и замърсяват околната среда. Оплакванията най-вече са свързани с боклуците, които оставят след себе си българските риболовци и паленето на огньове, които са строго забранени. Глобата за това е 400 евро. Риболовът в Северна Гърция най-често се извършва във водите на Струма, Места и притоците от Родопите и Беласица.

Степан ДадурянКоментари