В Чернобил се появиха сомове по 300 килограма
  • 26
  • 3
  • 1
  • 3
  • 3
  • 1
  • 5
  • 2

В Чернобил се появиха сомове по 300 килограма

Минаха повече от 30 г. от ядрената катастрофа в Чернобил, където все още е забранено да се живее в 30-километровата зона на радиация. Животните обаче не знаят нищо за аварията, те благоденстват без наличието на хора около себе си и продължават да се размножават. Как го правят? [ Най-замърсена е 10-километровата зона около атомната електроцентрала. Според някои съобщения, радиационният фон около атомната електроцентрала не е много висок - 15-17 микрорентгена. Той се счита за нормален, когато е 4-15 микрорентгена на час, което означава, че сега малко надвишава допустимите интервали.  Освен това радиационният фон в 10-километровата зона е благоприятен, с изключение на места със силно замърсяване на почвата и водата с радионуклиди. Тези места са маркирани на картата. По време на инцидента имало дъждове или вятър, а последствията са останали и до днес там.  А животните? Те са добре! Сега в част от заразената зона в Украйна и Беларус има резерват, достъпът до който е забранен. На места има охранителни постове, но те не са достатъчно, следователно в зоната има достатъчно туристи и незаконни рибари.Животните се чувстват чудесно, има безпрецедентен скок в броя им. Язовци, елени, лосове, рисове, лисици, зайци, птици ... постоянно се множат. През 90-те години от резервата "Аскания-Нова" са докарани 28 коне на Пржевалски. Първоначално живеещи в Монголия, те били напълно оставени в дивата природа. Световните организации за спасяване на вида правят титанични усилия да внедрят конете в природата на нови територии.

Риболовът в Припят е забранен, но малко местни хора и нелегални имигранти успяват да ловят риба. Бракониерите, хванати от инспекторите на резервата, биват солено глобявани и дори срещу тях се образува наказателно дело. Но е невъзможно да се хванат всички нарушители, територията е огромна, а персоналът е малък. Чернобилските сомове са станали легендарни. Снимки на огромните риби се въртят в интернет. Без човешко въздействие, рибите растат до безпрецедентни размери. Въпреки това замърсяването на водите е високо.

 

Петър Михайловpicasion.com

Коментари