Паричната помощ за първолак остава същата
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Паричната помощ за първолак остава същата

Еднократната помощ за първокласници да остане 250 лева и за учебната 2019/2020 година. Това се предлага в проект на постановление на МС, публикувано за обществено обсъждане със срок до 10 юли.

Този размер е същият като за настоящата година.

Очаква се за учебната 2019/2020 г. с еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, да бъдат подкрепени 43 800 деца. Средствата за изплащане на помощта при предложения размер са 10 950 000 лв.

Помощта се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца.

Тя се получава при средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца по-нисък или равен на 450 лв., определен в Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

 

Кеворк Дадурян

 picasion.com

Коментари