Домът на Общински съвет Бургас излезе извън строя
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Домът на Общински съвет Бургас излезе извън строя

Ремонтът на общинския Културен дом на Лукойл Нефтохим в Бургас започва.

Строително-монтажните работи ще окажат влияние и върху работата на общинските съветници, които провеждат заседанията си именно в НХК. Ще се наложи те да се преместят в сградата на Казиното в Морската градина. Самият ремонт ще трае около година и 3 месеца

Самата зала на ОбС бе обновена преди 4 години, но останалата част от сградата има спешна нужда от ремонт. Част от Общинските съветници са запознати с работата в Казиното, защото в предишният мандат на ОбС, именно там бяха провеждани заседанията.

Община Бургас получи зелен семафор да изтегли заем чрез “Фонд за градско развитие“ за реконструкция, ремонт и обновяване на Културен дом на Лукойл Нефтохим.

Максималният размер на дългосрочния дълг е е размер на 5 151 385 лева. Срокът за усвояване на кредита ще бъде до 18 месеца, източниците за погасяване на главницата ще са собствените бюджетни средства на общината.

Проектът предвижда промени в обемно-пространствения образ на сградата, промени във функционалната схема и осигуряване на достъпна среда, промени свързани с Конструктивно укрепване на сградата, мерки за постигане на енергийна ефективност, ремонт на Зрителна зала, сцена и спомагателни пространства, както и ремонт и подмяна на съществуващи настилки, облицовки, инсталации и др.

Сградата е изграждана като културен дом. С реконструкцията и преустройството се цели преосмисляне на вътрешните пространства в нея, тяхното зониране, осъвременяване функционалността на помещенията, създаване на условия за достъпност до отделните обекти в сградата, оползотворяване на неизползвани пространства и обеми, реконструкция и обновяване на инфраструктурните инсталации и технически съоръжения.

 

Кеворк ДадурянКоментари