Нови хоризонти пред България и Китай
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Нови хоризонти пред България и Китай

Ново равнище за българо-китайските отношения. Двете страни приеха декларация за установяване на стратегически партньорство. Това стана по време на срещата между президента Румен Радев и председателя на КНР Сидзинпин.

По покана на Си Дзинпин, Председател на Китайската народна република, Румен Радев, Президент на Република България, направи държавно посещение в Китай от 1 до 5 юли 2019 година и участва в 13 –тия Световен икономически форум "Летен Давос" в град Далиен от 1 до 2 юли 2019 година.

По време на посещението Президентът Румен Радев проведе разговори с Председателя Си Дзинпин, срещна се с Ли Къцян, Председател на Държавния съвет на Китайската народна република и с Ли Джаншу, Председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители на Китайската народна република. Двамата държавни ръководители обмениха мнения по двустранните отношения, сътрудничеството между страните от Централна и Източна Европа и Китай, отношенията между Европейския съюз и Китай и по други международни и регионални въпроси от взаимен интерес, като постигнаха широк консенсус. С цел солидно и стабилно развитие на двустранните отношения, двамата държавни ръководители обявиха издигането на отношенията между Република България и Китайската народна република на ниво стратегическо партньорство.

Двете страни подчертават, че през 2019 година се отбелязва 70-годишният юбилей от установяването на дипломатически отношения между Република България и Китайската народна република. Двете страни ще поддържат контакти на високо ниво и ще организират редица тържествени събития. Президентът на Република България Румен Радев поздрави китайската страна за 70-тата годишнина от създаването на Китайската народна република. Българската страна високо оценява забележителните постижения в социално-икономическото развитие на Китай и пожелава искрено успех в реализирането на "китайската мечта" за Великото възраждане на китайската нация.

Двете страни единодушно изразяват взаимно уважение към избрания път за развитие, суверенитета, териториалната цялост и фундаменталните интереси на другата страна. Българската страна потвърждава, че неотклонно се придържа към принципа за "един Китай".

Двете страни изразяват желанието си за осъществяване на целите, заложени в подписания междуправителствен Меморандум за разбирателство за съвместно реализиране на инициативата "Един пояс, един път", спазвайки принципите на широки консултации, съвместен принос и взаимна изгода, да стимулират практическото сътрудничество в различните области, с цел реализиране на инициативата "Един пояс един път" по висококачествен начин.

Двете страни ще продължават да стимулират пристанищното сътрудничество и ще подкрепят китайските предприемачи, които на основата на пазарни принципи да участват в сътрудничеството по проектите на пристанище Варна и други проекти.

Двете страни дават висока оценка на позитивните резултати в областта на икономиката и търговията между България и Китай, с единодушно мнение за укрепване на практическото сътрудничество в сферите на търговията, инвестициите, инфраструктурата, малките и средни предприятия, електронната търговия и други.

Двете страни изразяват желание пълноценно да използват механизмите на Междуправителствената смесена комисия за икономическо сътрудничество за реализиране на нейната водеща роля на макро равнище, като така се стимулират двустранната търговия и взаимните инвестиции. Двете страни ще продължат да създават открита и прозрачна бизнес среда за предприятията и да гарантират законните им права. Китайската страна ще приветства участие на българската страна в Третото международно изложение за вносни стоки в Китай, което ще се проведе през ноември 2020 година в град Шанхай.

Двете страни ще продължат да издигат равнището на сътрудничество в областите на производството и преработката на селскостопанска продукция, на научните изследвания, технологиите и инвестициите в земеделието и на търговията със селскостопански продукти. Те ще поощряват участието на фирми в изложения и панаири, организирани в двете страни. Двете страни оценяват положително сътрудничеството между техните митнически органи и сътрудничеството в областта на инспекцията и карантината, както и да издигат равнището на това сътрудничество. Китайската страна приветства вноса на повече висококачествени български земеделски продукти, отговарящи на стандартите за инспекция и карантина на китайския пазар.

Двете страни се съгласиха да разширят сътрудничеството в областите на културата и на туризма, както и сътрудничеството на местно ниво, с цел задълбочаване на контактите и приятелството между двата народа. Двете страни придават голямо значение на сътрудничеството в областта на образованието, науката и технологиите. Те ще увеличават и задълбочават обмена на студенти, езиковото обучение, научно-изследователските дейности между висшите учебни заведения и други. Двете страни подкрепят сътрудничеството в съвместни научни изследвания между научните институции, фирмите и други организации по определени от двете страни приоритетни направления, насърчават изграждането на съвместни лаборатории или научно-развойни центрове, стимулират прилагането на научно-изследователските резултати в бизнеса и индустрията.

Двете страни единодушно утвърждават, че сътрудничеството между страните от Централна и Източна Европа и Китай създава важна платформа за развитието на отношенията между България и Китай и е полезен допълващ елемент към всеобхватното стратегическо партньорство между Европейския съюз и Китай. Двете страни ще подкрепят и стимулират сътрудничеството между страните от Централна и Източна Европа и Китай.

Двете страни потвърждават подкрепата си за всеобхватно стратегическо партньорство между Европейския съюз и Китай, за всестранното реализиране на „Стратегическата програма за сътрудничество между ЕС и Китай до 2020 г.“ и за формулиране на нов дневен ред за сътрудничество. Двете страни потвърдиха подкрепата си за синхронизиране на инициативата „Един пояс, един път” със стратегията на ЕС за свързаността между Европа и Азия.

 Двете страни се стремят към защита на международната система, създадена на основата на мултилатерализма и международното право, имаща за свой стълб ООН. Двете страни заявяват своята готовност да спазват целите и принципите на Устава на ООН и основните норми на международното право и международните отношения, желаят засилване на координацията и сътрудничеството си в ООН и други международни организации, с цел укрепване на световния мир и развитие.

Двете страни потвърждават желанието си да засилят координацията и сътрудничеството в рамките на АСЕМ, да стимулират постигането на практически резултати на сътрудничеството в областта на икономиката, търговията и взаимната свързаност между Европа и Азия.

Двете страни ще полагат усилия за изграждане на открита световна икономика, твърдо подкрепят многостранната система за търговия, изградена на базата на норми и правила и със Световната търговска организация като нейното ядрото и против унилатерализма и протекционизма.

 

Кеворк ДадурянКоментари