Община Руен- успешен пример за новата социална услуга
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0

Община Руен- успешен пример за новата социална услуга

Община Руен разгърна потенциал за най- новата социална услуга в страната. Тази за жители с увреждания и възрастни хора над 65 години в невъзможност да се обслужват сами. Всички онези които са дали заявка и отговарят на критериите, получат комплексна грижа - социална и медицинска. Записването не е спряло и процеса е отворен за всички. В Руенско услугата се радва на висока успеваемост като подход и обслужване. Общината се сочи за пример. Всичко това е в рамките на проект "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Руен". Финансирането е смесено- европейско и национално. Логистиката, организацията и селекцията на кадри се извършва от всяка една общинска власт.

"Проектът на национално ниво стартира в края на миналата година. Стартирахме при нас, но паралелно събираме информация за нуждаещите се жители на общината. Това става и с помощта на наличните социални работници. Хората, които са обхванати по проекта получават за първи път цялостна комплексна грижа", каза кметът на Руен Исмаил Осман. 

В рамките на проекта, който продължава до 10-ти декември 2020 година, в Руен се очаква да бъде създадено специално звено за комплексна грижа, в която вече са назначени конкретни специалисти .

"Общо 17 000 души в цялата страна ще могат да се възползват от тази услуга. Чрез нея за първи път ще тестваме новия Закон за социални услуги", каза наскоро зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя изрази надежда, че в следващия програмен период на ЕС средствата за Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ще бъдат увеличени със 70%, а 50% ще бъдат за социални дейности.

 

 

Кеворк ДадурянКоментари