КЗК проверява фирми за картел в строителството
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

КЗК проверява фирми за картел в строителството

Комисията търси доказателства, че дружествата са манипулирали обществена поръчка. Извършени са едновременни проверки на място в дружества, които участват в процедура за обществена поръчка по Националната програма за енергийна ефективност. Проверени са софийските офиси на „Архкон Проект“ ООД, „Евиданс инженеринг“ ООД и „ВМЛ – консулт“ ЕООД.Проверките на КЗК са направени като част от проучване по преписка, образувана след самосезиране на Комисията, като целта е да установи има ли извършено нарушение по чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. Целта на проверката на място е да се открият и изземат преки и косвени доказателства за евентуално извършено от проверяваните предприятия нарушение в областта на забранените споразумения, решения и съгласувани практики (картел), изразяващо се в манипулиране на процедура за обществена поръчка по Националната програма за енергийна ефективност”, пише в информацията на КЗК.Коментари