Първата сватба
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Първата сватба

На днешния ден през далечната 1945 г. влиза в сила наредбата - закон за гражданския брак. Първият граждански брак е сключен на следващия ден в София.

Коментари