Умишлено екозамърсяване в Поморие
  • 1
  • 0
  • 1
  • 0
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0

Умишлено екозамърсяване в Поморие

Така важният канал в Поморие, свързващ Поморийското езеро и морето е в потресаващо състояние. Такова е и в пространство в близост. Видимо се е стигнало до всичко това чрез умишлени действия. А през канала се осъществява притока и оттока на морска вода. В езерото се добива сол, има лечебна кал, защитени птици гнездят и прочие. Реагирано е след подадени сигнали и направени констатации на място. Оказва, че в канала била хвърлена дори непотребна черна техника, ребром с другата нечистотия. Местната власт е предприела противодействие. Включително почистване на естествената растителност.

Преди 20 години, езерото е обявено за Орнитологично важно място за птиците, а от 2007 г. официално е включено от Министерски съвет в Европейската екологична мрежа Натура 2000 като защитена зона по Директивата на ЕС за птиците и защитена зона по Директивата на ЕС за местообитанията. Друг проблем с който зае преди време местната власт е възстанояване на дъждовните шахти до езерото с прилежащата инфраструктура към тях, за да няма вредни примеси в езерото и да не се променя солеността. Заради реституцията в този район, част от съоръженията вече попадат в частна територия и се прилагат методи според ситуацията, в обществен интерес. Защото иначе има риск от необратими процеси на това емблематично място.

 

 

Кеворк ДадурянКоментари

Ирина Петрова

19 авг, 2019 21:04

Не мисля, че сте прав Спешно почистете тревата, затлачила входа на канала откъм морето! И не мисля, че един малък монитор е причината за тази катастрофа. Между другото, да напомня на кмета, че пое ангажимент да се задължи собственикът на складовете да вземе мерки за почистване на територията си!!!

Отговори