425 бона- доказано потънали покрай депото за отпадъци в Атия?
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 2

425 бона- доказано потънали покрай депото за отпадъци в Атия?

ПУДООС сключва договор за национална информационна кампания на стойност 425 000 лв., която предвижда жителите на пилотните общини да бъдат информирани чрез медии, рекламни материали като шапки и еко- торбички, постери и информационни събития, дори кампанията трябва да има лого. Това разкриват колегите от http://burgasdream.com, които също дават разгласа за общесвените нагласи и скандалните обстоятелства покрай проекта. Журналистическата етика задължава да се позовеш на източмик. Ето за какво:
Повод за проучване ангажимента на ПУДООС за информираност по отношение на площадка за временно съхраняване на опасни битови отпадъци край с. Атия е съобщение на сайта на Община Созопол: Община Созопол организира широко обществено обсъждане във връзка с изграждане на обект “ Малък пилотен общински център-Созопол по проект ”Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци” по „ Българо - швейцарската програма за сътрудничество ” на 14.08.2019 год.,от 18,00часа в Киновидеоклуб, Читалище „Отец Паисий“ Созопол.


Един от мотивите на гражданското сдружение от с. Атия за недоволството от изграждането на площадката е липсата на информираност на населението.
Екипът на Burgasdream.com си направи труда и откри три публикации по темата в общинския вестник „Созопол“- от 2016, 2017 и 2018 година. В хода на проучването се натъкнахме на обявена обществена поръчка и сключен договор за Изпълнение на информационна кампания във връзка с проект ”Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци”. 
По обществената поръчка са кандидатствали три фирми Триера комюникейшънс ЕООД, Рекламен маркет ЕООД и Ейч Ди Чанъл ЕООД. Първите две фирми са отстранени в хода на процедурите, обществената поръчка е спечелена от Ейч Ди Чанъл ЕООД. Решението е от м. февруари 2019 г., подписано от Михаела Йорданова Габрашкова, в.и.д. Изпълнителен директор на ПУДООС.
Без коментар оставяме фактът, че договорът с община Созопол е подписан на 9 май 2016 година, а водещото ведомство е готово с изпълнител на информационната кампания едва в началото на тази година.
Видно от публикуваните материали става ясно, че „Целта на тази обществена поръчка е осигуряване на висока информираност сред широката общественост на национално, регионално и местно ниво относно целите на проекта, както и разясняване сред местното население от петте пилотни общини за ползите и предимствата на организираното събиране на опасни отпадъци от домакинства.“ 
Сред специфичните цели е Обезпечаване с рекламни и информационни материали провежданите публични събития, мероприятия, информационни кампании и срещи, свързани с изпълнението на проекта, а Изпълнителят следва да предложи конкретни медии, както следва:
• минимум 10 телевизионни канала, от които поне 1 национална телевизия с наземно цифрово разпръскване;
• минимум 10 радио канала, от които поне с 2 национален обхват;
• поне 5 национални всекидневника и десет регионални печатни медии;
• поне 10 онлайн издания;
• специализирани издания – в областта на опазване на околната среда, земеделски и др.
• други по преценка на Изпълнителя
• Изработване и отпечатване на пълноцветни информационни листовки /включително електронен вариант/, които да съдържат приоритетни послания на информационната кампания (дефинирани в Програмата за информираност на населението), информация за целите и дейностите на проекта, както и за опасните битови отпадъци.
• Изработване и отпечатване на пълноцветни постери за кампанията.
• Изработване на транспаранти тип ролков банер, за обозначение на Мобилен събирателен пункт.
• Изработване на рекламни материали /шапки, еко торбички и др., предложени от Изпълнителя в Техническото му предложение/, брандирани с пълноцветен печат. 
• Разпространение на специално изработените информационни материали – листовки /включително електронен вариант/ и др., най-вече сред журналисти в медиите, с които се работи в националната кампания, както и експерти в сферата на екологията;
• Изработване на тридесет секунден рекламен клип на проекта. 
• Участие на експерти в информационни предавания с интервюта, репортажи в новинарски емисии по радиото;
• Участие на експерти в информационни предавания с интервюта, репортажи в новинарски емисии по телевизията;
• Публикуване на материали в пресата;
• Изработване на национален уеб-сайт на проекта.
• Брандиране на 12 бр. мобилни събирателни пункта. 
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 07.12.2019 г., считано от датата на подписване на договора, който в обществената поръчка е с прогнозна стойност 425 000 лв. 
Предвидени са дори междинни доклади за резултатите от Информационната кампания, като вторият доклад е с дата до 31 юли на 2019 г..
Безпредметно е да питаме ходят ли жителите на с. Атия с рекламни шапки и колко информационни постера са разлепени в селото.
Добре е , обаче да се засрамим как една добра екологична инициатива, финансирана от чужда страна, бе дискридитирана заради чиновническо безхаберие.

 

burgasdream.com

Юниконбг

 

 Коментари

БОКЛУЦИ

22 авг, 2019 15:29

Най-крадливите са в община СОЗОПОЛ. Продадоха за безценица земите на общината на свой хора. КОРУМПИРАНИ ДО ЕДИН.А Рейзи, Германова,Стоянова и всички поставени кметове на общината им проверете хотелите,банковите сметки и придобитите общински земи уж продадени на търг!

Отговори

живко

22 авг, 2019 9:42

липсва Германова на снимката

Отговори

Елена

21 авг, 2019 11:29

И кога влизат всички в затвора?

Отговори

tamnichen zatvor

21 авг, 2019 0:02

Nikoga poveche teq dwamata gore na snimkata-sad i zatvor

Отговори