Къмпинг Черноморец и Поморие- изток с нови плажни стопани
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Къмпинг Черноморец и Поморие- изток с нови плажни стопани

Две от знаковите плажни ивици в Бургаско са с нови стопани. След проведени конкурси, правителството определи концесионерите на морските плажове „Къмпинг Черноморец“ в община Созопол и „Поморие – изток“ в община Поморие. 

Прекратен преждевременно е договора на настоящия наемател на "Къмпинг Черноморец". Той трябваше да изтече догодина, но изглежда има нарушения и неспазени клаузи. Новият концесионер е „МРГ БИЛД“ ЕООД ще инвестира 571 950 лв. за подобряване на достъпа до морския плаж. За целия срок на договора за концесия цената за 1 бр. чадър е бъде в размер до 6 лв. с ДДС, а цената за бр. шезлонг - в размер до 6 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности. Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане (роялти) 21,50 на сто. Вероятно ще се положат усилия за единомислие по цялостно облагородяване край плажа, за да се превърне в онзи плажен оазис който беше. Не е тайна, че терените в близост, заедно с подстъпа са частна собственост.

Инвестициите, които концесионерът „АУТО ФАКТОР“ ЕООД за "Поморие- изток" ще направи, за да подобри облика на морския плаж „Поморие-изток“ са в размер на 583 776 лв. За срока на концесията 1 бр. чадър ще бъде на цена в размер на 7 лв. с ДДС, а цената за бр. шезлонг ще е в размер на 7 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности. Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане (роялти) 8 на сто. 

 

Кеворк ДадурянКоментари