Новите промени в Стратегията за детето
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Новите промени в Стратегията за детето

 

Промените в законодателството, които ще са в сила от 1 януари 2020 г. са в подкрепа на децата и техните семейства.

Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика малко след края на пресконференция срещу приемането на Стратегията за детето и подготвян международен протест под надслов: "Стоп на Барневерн идеологията".

Според социалното ведомство законодателните промени, които влизат в сила от 1 януари 2020 г. са насочени изцяло към подкрепа на децата, техните родители и хората, които се нуждаят от нея.

Подобрените разпоредби целят по-ефективна работа на социалните работници, за да може децата да останат в своите семейства или ако са разделени, да се върнат да живеят при своите майки и бащи.

Според ведомството целта на промените е да реформират системата на социалните услуги, за да може те да отговарят по-добре на потребностите на хората, да са по-достъпни и по-качествени.

Също така измененията отразяват затварянето на всички домове за деца и подобряват координацията при закрилата на децата, тъй като тя не е отговорност само на социалните работници, пишат от ведомството на Бисер Петков.

"Повечето от измененията в Закона за закрила на детето са терминологични и произтичат от промяната в дефинирането на социалните услуги. С тях не се въвеждат чужди модели и идеология", категорични са от МТСП.
Родители не искат НПО да посредничи между тях и децата им

Родители не искат НПО да посредничи между тях и децата им

Недопустимо е да се подават анонимни сигнали до Агенцията за закрила на детето

Те дават пример, че няма промяна в действащите от 2006 г. текстове, които дават основание за настаняване на дете извън семейството.

Както досега, така и след 1 януари 2020 г., подобна временна мярка за закрила ще може да бъде предприета единствено с решение на съда. Тя се прилага само в много крайни случаи на насилие, неглижиране и нарушаване на интереса, живота и здравето на детето (склоняване към проституция, просия, трафик).

Промените в Закона за закрила на детето не изменят действащите от повече от 13 години разпоредби. Единствената разлика е, че премахват възможността за настаняване в интернати, които ще бъдат закрити до 2021 г.

Хората, които помагат на децата в риск или сигнализират за дете в рискова ситуация, което се нуждае от закрила, не са доносници. От 2003 г. в Закона за закрила на детето е регламентирано, че човек, който разбере, че дете се нуждае от закрила, е длъжен незабавно да уведоми компетентните органи.

Същото задължение има и всеки, на който това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна. Това задължение съществува от 16 г. и не е въведено с последните промени в закона, нито ще се промени след 1 януари 2020 г.

От МТСП уверяват, че проверяват сигналите, както и че "анонимни сигнали не се разглеждат, освен в случаите, отнасящи се до насилие над дете".

Разпоредбата на чл. 36г от Закона за закрила на детето цели единствено да се регламентира и подобри междусекторния подход и сътрудничество при случаи на насилие над деца. Не се предвиждат нови правомощия на органите за закрила, които да влизат в сила от 1 януари 2020 г., уверяват от МТСП.Коментари