Нови хоризонти за смето и снегопочистването в Бургас
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Нови хоризонти за смето и снегопочистването в Бургас

Широкоизвестна фирма от София поема сметопочистването, сметоизвозването, метене, миене, снегопичастване и всички съпътстващи дейности в Бургас за следващите пет години. Договорът с Общината вече е сключен като от "Нелсен - Чистота" ЕООД ще имат грижата за инвестиции в занаята, които са утвърден европейски модел на работа. Договорът с настоящия консорциум "Титан" изтече. Фирмата, която спечели поръчката на Общината е част от "Титан" и е наясно с начина на работа в морския град.

От софийската фирма са предложили ценова оферта в размер на 64 934 411 лева с ДДС. За събиране и транспортиране на отпадъците до съоръженията за третиране е дадена цена от 35 177 125 лева бед ДДС. За почистване и поддържане на чистотата на обществени места - 19 249 226,74 лева без ДДС. За зимно поддържане - 4 604 930,63 лева без ДДС.

Според зададените параметри, в периода на договора ще бъдат събирани и транспортирани 65 000 тона на година смесени битови отпадъци от контейнери до регионално депо, като цената на 1 тон е 90 лева без ДДС.

Събирането и транспортирането на едрогабаритни отпадъци от определеното място до регионално депо ще струва 45,28 лева на тон без ДДС, като за една календарна година общо трябва да бъдат събрани и извозени 2 000 тона.

За една година, според договора, трябва да бъдат събирани и транспортирани 14 500 тона биоотпадъци от заведения за обществено хранене, търговски обекти, детски и учебни заведения, пазари и тържища  предприятия на хранително- вкусовата промишленост до съоръжение за третиране. Цената на един тон биоотпадък е 37,50 лева без ДДС.

Предстои да започне поетапната смяна на системата за сметосъбиране. Старите контейнери за битови отпадъци ще бъдат сменени с нови съдове, които са по- високи от сегашните. Целта е да се предотврати пръсването на отпадъците. както е известно в ход е и друга тенденция където има подходящи места за подземни контейнери.

В комплекс "Възраждане" няма да бъдат сменени изцяло контейнерите. Улиците там са тесни и заедно с големите дървета създават допълнително затруднение на автомобилите, които събират боклука. Затова на трудно достъпните места старите контейтери ще бъдат сменени с нови, но от тип "бобър", поясниха от Община Бургас.

Скоро навярно ще бъде показана и новата техника на фирмата. Управител е Венцислав Живков Христов- изпълнителен директор на ПФК ЦСКА от близкото минало или още от времето, когато датират най- последните запомнящи се постижения и трансфери на отбора с тази марка.

 

Кеворк ДадурянКоментари