11 милиона лева за животновъдите в България
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

11 милиона лева за животновъдите в България

Животновъдите получиха извънредна помощ от близо 11 милиона лева, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие". Eдин фермер е получил средно по около 620 лв.

Помощта от 10 968 954 лв. е изплатена на 17 723 животновъди по схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството. Някои от фермерите са били субсидирани по повече от една схема. Средствата са осигурени от националния бюджет (10 940 829 лева) и неизразходваните средства от бюджета на ЕС (28 125 лева).

По Схемата за подпомагане на дребномащабни стопанства са финансирани 8283 стопани с 1 854 182 лева. По Схемата за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство са преведени 6 559 870 лева на 7012 фермери. В третото направление – по Схемата за прилагане на екстензивни методи за производство се разпределят 2 554 902 лева между 3280 животновъди.

Общият размер на плащанията за едно стопанство не може да надвишават сумата, която се получава след умножаване на всички крави и биволици в това стопанство по 23.17 лв. и всички овце и кози в него по 3.27 лв., е посочено в съобщението.

Трите схеми бяха одобрени на заседание на Управителния съвет на фонд "Земеделие", което се проведе на 6 юли. По тях Разплащателната агенция подпомага животновъди, които отглеждат крави, биволици, овце - майки и кози – майки и вече са получили плащане на основание на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8 септември 2016 година.

Подкрепата се предоставя въз основа на броя животни, одобрени за подпомагане по съответната схема и съгласно указанията, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и храните.

Изплатените суми са изчислени на база на ставките, които бяха определени на 4 август. В заповедта е посочен и крайният срок за предоставяне на помощта - 1 септември 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василева

Коментари