Блокада под прозорците на властта
  • 274
  • 1
  • 2
  • 1
  • 30
  • 2
  • 0
  • 2

Блокада под прозорците на властта

Протестиращите срещу Стратегията за детето са блокирали в този момент бул. "Цар Освободител" в София в района на Министерския съвет, предаде "Фокус". Недоволството на протестиращите е срещу няколко закона. Според родителите те застрашават българското семейство. На протеста се развяват български знамена и плакати с надпис "Долу ръцете от нашите деца", има хора от Смолян, от Кърджали и други градове от страната. На мястото има засилено полицейско присъствие. Наши читатели довериха, че присъстващите са около 3000 души.

Според един от протестиращите са нарушени законни права, записани в Европейска конвенция за правата на човека и в Българската конституция. Според него всеки има право на неприкосновеност на семейния и личния живот, а това право се нарушава с този нормативен документ и идеологията, която стои зад него. Той допълни, че обикновения човек може да излезе и да изрази своята позиция пред управляващите и уточни, че целта на протеста е този документ да бъде отменен изцяло.

От Министерството на труда и социалната политика се противопоставиха на неверните твърдения в публичното пространство по повод промените в законодателството в областта на закрилата на детето, които влизат в сила от 1 януари 2020 г. В тази връзка от министерството изразяват позиция, че приетите законодателни промени са насочени изцяло към подкрепа на децата, техните родители и хората, които се нуждаят от нея.

"Подобрените разпоредби целят по-ефективна работа на социалните работници, за да може децата да останат в своите семейства или ако са разделени, да се върнат да живеят при своите майки и бащи", се казва в изявление на МТСП към медиите от днес.

"Новите законодателни текстове имат за цел да реформират системата на социалните услуги, за да може те да отговарят по-добре на потребностите на хората, да са по-достъпни и да се повиши тяхното качество. Промените имат за цел да отразят затварянето на всички домове за деца и подобряват координацията при закрилата на децата, тъй като тя не е отговорност само на социалните работници. Повечето от измененията в Закона за закрила на детето са терминологични и произтичат от промяната в дефинирането на социалните услуги. С тях не се въвеждат чужди модели и идеология.

В действащите от 2006 г. текстове, които регламентират основанията за настаняване на дете извън семейството, няма промяна. Както досега, така и след 1 януари 2020 г., подобна временна мярка за закрила ще може да бъде предприета единствено с решение на съда, при това само в много крайни случаи на насилие, неглижиране и нарушаване на интереса на детето (склоняване към проституция, просия, трафик). Социалните работници и полицията извеждат деца от семействата им само ако животът и здравето на детето са застрашени”, заявяват от МТСП.

Последните промени в Закона за закрила на детето не променят действащите от повече от 13 години разпоредби, а само премахват възможността за настаняване в специализирани институции, тъй като до 2021 г. всички домове за деца, лишени от родителска грижа и домове за медико-социални грижи за деца ще бъдат закрити.

Хората, които помагат на децата в риск или сигнализират за дете в рискова ситуация, което се нуждае от закрила, не са доносници. От 2003 г. в Закона за закрила на детето е регламентирано, че човек, на който стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжен незабавно да уведоми компетентните органи. Същото задължение има и всеки, на който това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна. Това задължение съществува от 16 г. и не е въведено с последните промени в закона, нито ще се промени след 1 януари 2020 г.

Сигналите обаче не са достатъчни за прилагане на мерки за закрила, а се проверят за тяхната достоверност и основателност. Затова в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето още от 2006 г. е записано, че „анонимни сигнали не се разглеждат, освен в случаите, отнасящи се до насилие над дете“.

Разпоредбата на чл. 36 г от Закона за закрила на детето цели единствено да се регламентира и подобри междусекторния подход и сътрудничество при случаи на насилие над деца, както и да осигури стабилитет при прилагането на Координационния механизъм при насилие, който действа от 2010 г. В нея са отразени основните дейности, разписани в Споразумението за сътрудничество и координиране на органите по закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие. В тях също не се предвиждат нови правомощия на органите за закрила, които да влизат в сила от 1 януари 2020г., категорични са от министерството.

"В заключение бихме искали да подчертаем, че позициите, действията и мерките на Министерството на труда и социалната политика винаги са били в съответствие с конституционния принцип, че отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата", се казва още в позицията на МТСП.

 

Кеворк ДадурянКоментари

Ваня

28 сеп, 2019 23:31

Защо не дадът на бедното семейство 800 лева а дават на приемното защо не подпомогнете родителите в нужда а им взимате децата по най грубия начин вие сърца имате ли защо убивате психиката на децата ни

Отговори

30 сеп, 2019 15:07

Защото този закон не иска да помага за отглеждане на детето, иска да го отнема и Продава и то с участието на Държавата https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxxViWVDAFtg%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR3RZ2T3zBSCWQ3A08cv6AYeb7WFktY0Rcmevz3sqRpONlN6n9qdzmJ4lz8&h=AT0sTqqsionPnafKFdFovTVukhyfwkZYrVzoH2BSsPSyempbC59gabOuxQbjaenq0OjQ1bBhQuPn_yVXxMcoJIorVYjaz2SYGFYZzMo5gC4zPXg8ilrKuxHZ1TVZQQb9dSI

Ваня

28 сеп, 2019 23:22

Защо не подпомогнете бедното семейство с 800 лева а ги давате на приемно семейство вие сърца имате ли вие убивате психиката и чувствата на нашите деца

Отговори

Елеонора Русева

28 сеп, 2019 21:23

Защо ако политиката, която Норвегия иска да прокара в България, за Закрила на детето, е наистина в полза на детето, то тогава Норвегия е ОСЪДЕНА В БРЮКСЕЛ ЗА СТРАНА, КОЯТО НАРУШАВА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА като отнема неправомерно деца от родителите им. ЗАМИСЛЕТЕ СЕ САМО. ПЪРВО BTV ПУБЛИКУВАХА ВСИЧКИТЕ БЕЗУМИЯ И НЕПРАВДИ НА BARNEVERNET, А СЕГА МЪЛЧАТ. ИМА ЛИ ПО-ГОЛЯМА КОРУПЦИЯ ОТ ТАЗИ? СВОБОДАТА НА СЛОВОТО Е ПРОДАДЕНА ЗА ЦЕНАТА НА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ!

Отговори

30 сеп, 2019 15:02

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxxViWVDAFtg%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR3RZ2T3zBSCWQ3A08cv6AYeb7WFktY0Rcmevz3sqRpONlN6n9qdzmJ4lz8&h=AT0sTqqsionPnafKFdFovTVukhyfwkZYrVzoH2BSsPSyempbC59gabOuxQbjaenq0OjQ1bBhQuPn_yVXxMcoJIorVYjaz2SYGFYZzMo5gC4zPXg8ilrKuxHZ1TVZQQb9dSI

Елена

28 сеп, 2019 21:10

Как само ни затварят очите. Лъжи колкото щеш. Малко по малко ще въведат европейски модели на поведение и начин на живот. Като няма промяна на правомощията защо не остава сега действащия закон? Събудете се хора! Четем и слушаме, но неграмотно (моля да ме извините). Откъде накъде някакви случайни хора ще разбъркват психиката на деца и родители. За деца, които са в риск и сега си има компететни органи и закони! Господа управляващи,айде стига моля ви! Стига сте ни правили на примати!

Отговори

Кали

28 сеп, 2019 18:54

Къде ги видяхте тез десетки написани като таквоз написано.Но за натиска,трябва

Отговори

30 сеп, 2019 15:05

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxxViWVDAFtg%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR3RZ2T3zBSCWQ3A08cv6AYeb7WFktY0Rcmevz3sqRpONlN6n9qdzmJ4lz8&h=AT0sTqqsionPnafKFdFovTVukhyfwkZYrVzoH2BSsPSyempbC59gabOuxQbjaenq0OjQ1bBhQuPn_yVXxMcoJIorVYjaz2SYGFYZzMo5gC4zPXg8ilrKuxHZ1TVZQQb9dSI

Елена Димитрова

28 сеп, 2019 18:20

Адмирации за духа на българския народ! Хиляди хора от цялата страна изразиха с болка и любов своите чувства и мисли относно опазването живота и здравето на децата ни!

Отговори

Светлана Попова

28 сеп, 2019 16:57

Аз бях на протеста и искам да внеса една малка поправка в текста, а именно, че протестиращите не бяха десетки, а хиляди българи, дошли от цялата страна в столицата, за да се противопоставят на законовите промени, влизащи в сила от 01. 01. 2020 г. Колкото до твърденията на МТСП, че законовите промени са насочени изцяло към подкрепа на децата, техните родители и хора, които се нуждаят от нея, държа да подчертая, че това не е вярно. Има много случаи на отнети от родителите им деца, само защото са бедни. Последният случай на отнети 3 деца е от 18 септември тази година, без съдебно решение, с полиция. Къде беше МТСП да окаже подкрепа на родителите? Защо раздели три деца от майката и ги пръсна в различни приемни семейства, а 3-месечното дете в дом? Не твърденията на протестиращите родители са неверни, а твърденията на Б. Петков и министерството, което представлява.

Отговори

30 сеп, 2019 15:04

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxxViWVDAFtg%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR3RZ2T3zBSCWQ3A08cv6AYeb7WFktY0Rcmevz3sqRpONlN6n9qdzmJ4lz8&h=AT0sTqqsionPnafKFdFovTVukhyfwkZYrVzoH2BSsPSyempbC59gabOuxQbjaenq0OjQ1bBhQuPn_yVXxMcoJIorVYjaz2SYGFYZzMo5gC4zPXg8ilrKuxHZ1TVZQQb9dSI

28 сеп, 2019 19:35

Анонимни сигнали не се разглеждат, само ако детето е в риск. И сега обаче да видим какво е "в риск". Едва ли не всичко, каквото социалните си преценят. Значи направо ще си се отнемат. Пфффф..... не ми се четат тия глупости от Министерството. Толкова деца са взели от родители, обърнали се за помощ. Така ли им помагат? Като им вземат детето?