Овергаз призна за обгазяване в Бургас
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Овергаз призна за обгазяване в Бургас

Сигналът за благоухания по- рано на пропан- бутан в ЦГЧ на Бургас се оказа основателен. Регулатор на газоразпределителна кутия се е бил развалил и е било налице обгазяване в широк периметър около ул. Юрий Венелин 18. Собственик на съоръжението е Овергаз, а газта там служи за битови нужди на клиенти към блока на място. Обезпокоителното е, че проблемът не е регистриран посредством сигнализация във фирмата, а посредством сигнал на хора, които случайно се натъкват на теча. Уверенията са, че разваленото устройство е подменено с ново. Ползите иначе от ползването на битова газ в Бургас са противоречиви. Нищо, че преди около 15 години целият Бургас бе обезобразен заради полагането на инфраструктура с комерсиална цел. Снимките са автентични. 

 

Кеворк ДадурянКоментари