Кирило - Методиеви дни в Чехия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Кирило - Методиеви дни в Чехия

Българите в Чехия честват Кирило-Методиевите дни. Нашите сънародници се събраха в южноморавското село Микулчице, за да почетат Светите братя. С мисията си по тези земи Солунските братя пренасят православното християнство в Моравия. Затова Микулчице е свято място и за чехи, и за българи. Традиционният събор се състоя пред паметника на Кирил и Методий. С песни и танци събралото се множество изказа признателността си към делото на Светите братя.Коментари