Д-р Светослав Тодоров от ДБГ- Бургас с конкретен ангажимент за здравеопазването
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Д-р Светослав Тодоров от ДБГ- Бургас с конкретен ангажимент за здравеопазването

Д-р Светослав Тодоров е на 31 години, родом от гр. Пазарджик. Завършва езикова гимназия „Бертолт Брехт” с френски и английски език, а по-късно и медицина в МУ Плевен. Магистър е по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Към настоящия момент е лекар-специализант по неврохирургия в УМБАЛ Бургас. Работи към кабинет
за неотложна медицинска помощ в Медицински център „Св. Николай Чудотворец” и е лектор на курсове по първа долекарска помощ към БЧК-Бургас. Работил е в отделение по Спешна медицина – Противошокова зала и ЦСМП – Бургас. Създател е на фейсбук групата „Лекари и пациенти - Бургас”, където дава онлайн съвети как да окажем
първа долекарска помощ и как да реагираме при травми и различни ситуации. Кандидат за общински съветник в листата на „Движение България на гражданите”.


-Д-р Тодоров, като човек от системата на здравеопазването имате добри наблюдения за проблемите и нуждите на пациентите. Организационно какво смятате, че може да се подобри и направи, за да се чувстват лекари и пациенти по- комфортно?
-На първо място трябва да си дадем ясна сметка, че лекарите и пациентите сме взаимно
свързани и необходими едни на други, както и това, че сме част от една трудно
работеща здравна система на национално ниво. Проявявайки толеранс и разбиране,
може би, промяната към по-добро и качествено здравеопазване би могла да започне и
от самите нас. Чисто организационно е необходимо да бъдат инвестирани средства в
подобряване на материално-битовите условия, закупуване на нова и качествена
апаратура, повишаване на заплащането на медицинските работници, организация и
провеждане на кампании с цел превенция на социалнозначими заболявания. И ние от
ДБГ ще работим за това.
-Какви са материално-битовите условия в бургаското здравеопазване? Къде трябва да има подобрения?
-Материално-битовите условия в УМБАЛ-Бургас, ЦПЗ, СБАЛПФЗ са със занижено
качество за съжаление, което в голяма степен отказва пациентите да предпочетат да се
лекуват в тези условия. Конкретно в УМБАЛ актуален проблем съществува с
осветление, асансьори, подови настилки. Има нужда и от нова, качествена медицинска
апаратура. Както не веднъж съм заявявал, не стените и условията в болничната стая
лекуват, а лекарят, който е там. Но не мога да отрека , че дори и оздравителният процес
е по-бърз, когато пациентът, освен в сигурните ръце на лекаря, се чувства и комфортно
в заобикалящата го обстановка.
-Смятате ли, че повишаването на заплатите на лекарите и медицинските сестри
ще доведе до подобряването на медицинската грижа?
-Убеден съм в това и причините са две, когато човек е мотивиран, той влага от себе си
много повече усилия за качествено изпълнение на задълженията си, а финансовата
мотивация може би е на първо място. Втората причина е както лична, така и масова
сред здравните работници. На огромна част от нас се налага да работим не само на едно
място, за да достигнем финансова обезпеченост за нас и семействата ни. Второто,
понякога и трето работно място, отнемат от времето за почивка, за допълнителна квалификация, а са и фактор, който влияе неблагоприятно на физическото и психическо здравословно състояние.
-Какво може да направи общинската администрация за подобряването на здравеопазването в Бургас? Нужни ли са и повече кампании за превенция на социалнозначими заболявания?
-Да участва в организацията на провеждане на кампании с цел превенция на
социалнозначими заболявания - болести на сърдечно-съдовата система, захарен диабет,
белодробни заболявания, болести предавани по полов път. Обучителни семинари
между здравни работници и ученици, и студенти с цел повишаване на компетенциите
за оказване на първа долекарска помощ за вредите от употребата на наркотични
вещества, тютюнопушене, алкохол, анаболни стероиди.
-Коментирахте преди време идеята Центровете за спешна медицинска помощ да имат връзка със спешните приемни в болниците. Как може да случи тази работеща връзка?
- Освен пряка телефонна връзка между ЦСМП и Спешните приемни отделения на
болниците на територията на Бургас, да бъде изградена и Единна информационна
система с достъп до наличната свободна леглова база в болничните заведения и техните
отделения, за да има навременна и адекватна преценка от страна на ЦСМП дали
съответната болница би могла да хоспитализира пациента, който медицинският екип
транспортира.Коментари