Разкол в арменската Църква у нас!
  • 0
  • 1
  • 0
  • 1
  • 2
  • 1
  • 0
  • 1

Разкол в арменската Църква у нас!

Доскоро арменците в България бяха символ на същинско единение. Напоследък обаче това не е така и една от най- старите общности в страната ни, ако не и най- старата, е обхваната от бурни вълнения. Израз на които ще е протест в Пловдив- тази неделя, в рамките на църковния комплекс "Свети Кеворк". Организаторите не крият, че в отделни градове се прави организация за отиване до Пловдив с рейсове. Повод за негодуванието е "Мрачната перспектива пред Арменската Апостолическа Православна Света Църква в България и реалната заплаха да остане без свещенослужители". А ако трябва съвсем коректно да се изложат нещата, става въпрос за храмовете с духовници, които не са български граждани. Времето за пребиваване им е изтекло у нас и законите са такива, че те трябва да се върнат в Армения. Мнозина биха си задали въпроса, но защо в Пловдив, а не в София е това събиране. При това пред ресорното министерство и ресорната дирекция, които отговарят за тези неща. И настояване да бъде за удължване на престоя на поповете или да бъде позволено други да дойдат на тяхно място. Защото има дефицит на такива у нас и това е вярно. Истината за броженията е малко по- различна. И т. нар. заек е заровен другаде. А той е в новоприетия Устав на ААПЦ у нас. Светият престол в Армения има възражения срещу него и държи Уставът да бъде променен под негова диктовка. А ако трябва напълно да се разкрият картите, в основата е пряк контрол върху имотното състояние и активи като цяло на Църквата. Поне такова мнение надделява сред мнозина. И понеже Уставът не се редактира и това няма как да стане по ред причини, бива създадено изкуствено напрежение и разделение. При това според осведомени, доста добре режисирани. "На прицел" е Епархийския съвет на ААПЦ в България, който има правата и отговорностите да променя и узаконява Устав, когато това се налага. А в същия този Епархийски съвет членуват посочените от съответните населени места и избрани впоследствие в ръководството фигури. Нещо повече. Епархийският съвет вече е отправил официално искане до Светия престол в Армения чрез Архиерейския наместник за България и Румъния /вторият от ляво надясно на снимката/, за изпращане на нови свещенослужители за градовете, където има нужда. Пак естествено с мандатност, каквато е по законите на България. Мандатност защото изключително трудно е в наше време да вземеш българско гражданство ако не си роден тук. Особено за страна извън ЕС. Официалното обръщение на председателя на Епархийския съвет по- надолу, онагледява всичко това. Антраник Шакариян извежда междувременно и своето предположение и своята тревога за случващото се напоследък. Тревога защото неговите наблюдения са такива, че дори има случаи когато кръвни роднини са настроени едни срещу други. И се създава напрежение и поле за ненужни раздори. Вместо да се седне разумно и да се стигне до компромис и познатото на всички в България арменско единение. В случая, образно на медицински език има рана и посредством риванол, всичко би се оправило. При това с дружни усилия. Да де ама някой от уж дружния отбор, поставя риванол, но с изтекъл срок в раната при арменците. Пази Боже обаче от такъв с изтекъл срок. Той се превръща в киселина и нанася необратими поражения по тялото ако бъде използван върху раната. Оправия има, но остават поуките, разочарованията и открояващия се белег за цял живот. Ситуацията е горе- долу такава с арменската общност. С условието естествено, че не всички се вълнуват от случващото се, дори и да знаят каква точно е истината. Гледат си житието и битието и гордо крачат напред. А за тези които се вълнуват, без редакторска намеса публикуваме Писмото от Епархийския съвет и неговия председател от 09.10.2019г до Епископ Татев Акобян- Архиерейски наместник за България и Румъния с копие до Емил Велинов- директор на Дирекция "Вероизповедание" в РБ:

"ДО
НЕГОВО ПРЕОСВЕЩЕНСТВО
ЕПИСКОП ТАТЕВ АКОБЯН
АРХИЕРЕЙСКИ НАМЕСТНИК НА
АРМЕНСКАТА ЕПАРХИЯ В БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ”
ПРИ МС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н ЕМИЛ ВЕЛИНОВ

Ваше Преосвещенство,
С огромно неудоволствие от името на Епархийски съвет на Арменската Апостолическа Православна Света Църква в България изразявам нашата тревога и загриженост от случващото се в редиците на повереното Ви за духовна грижа и съхранение паство. Намираме за възмутително налагането на трайна тенденция за отклоняване на духовници от основното им призвание и мисия тук – свещенослуженето. За пореден път ставаме свидетели с ангажирането им с инициативи, целящи създаване на напрежения в редиците на вярващите.
Повод за тази наша официална реакция, адресирана до Ваше Преосвещенство, е поредното ескалиране на напрежение в редиците на нашите братя и сестри в град Пловдив, където именно духовници са в дъното на инициатива за организиране на публични действия, под предтекст, неясен, както като формулировка, така и като проблем. Тема определена като „реална заплаха Арменската Апостолическа Православна Света Църква в България да остане без свещенослужители и предприемане на незабавни мерки за решаване на възникналия проблем“.
Членовете на Епархийския Съвет са наясно, че такова мащабно мероприятие, не може да се организира без съгласието на Негово Преосвещенство, макар и искренно да се надяваме, това да не е така.
Съзнателното спекулиране от страна на свещенослужителите и даването на каквато и да е оценка и коментари, свързани с работата и поведението на Епархийския Съвет по отношение на тяхната служба в Република България, е поредното доказателство за тяхната неподготвеност и липса на отдаденост в мисията им на духовни водачи.
Извън спекулата и откровената манипулация, припомням, че тяхната замяна, ако е предвидена такава, е в правомощията изцяло на Негово Преосвещенство. Тук е мястото да се отбележи, че Епархийският Съвет от своя страна е направил необходимото и отправил искане до Негово Светейшество.
Поредната спекулация от страна на свещенослужителите, целяща всяване на раздор, разделение и напрежение в редиците на вярващите, както и свързаните твърдения,че тяхното поведение е продиктувано от спорни моменти с Устава на Арменската Епархия в България, показва истинската мисия на тяхното пребиваване, която категорично не съответства на вменената им от Светия Престол. Ако приемем, че са налице спорни моменти по Устава на Арменската Епархия в България, то те в никакъв случай не може да се превръщат в повод за създаване и нагнетяване на напрежения от страна на свещениците и тяхното абдикиране от основните им задължения на територията на Република България – свещенослужене в храмовете ни. Разделянето под какъвто и предлог на градовете и енориите, продължаващата липса на разпределение на свещениците по енории, наложеното от Негово Преосвещенство изискване за даването на разрешения за извършването на различни църковни ритуали и служби на територията на Арменската Епархия в България, създаде разделение и напрежение сред вярващите и абсолютно неоснователно отговорността бе прехвърлена на Епархийския Съвет.
Допускането на поредна серия подобни спекулативни послания и действия на свещенослужителите и напрежението, което всяват сред вярващите, нуждаещи се единствено от отдадени духовни пастири и наставници, е единственото, което може да застраши статута и пребиваването им в Република България.
Това поведение е реална причина въпросните свещенослужители да са обект на повишен интерес от страна на държавните органи, в чиито правомощия стои опазването мира в страната, даване правото за пребиваване и регламентиране дейността на вероизповеданията на територията на Република България.
Време е всички ние, здравомислещите християни да си зададем въпроса: От кога и защо в Арменската Епархия в България започнаха тези брожения, напрежения и най-важното - разделения сред вярващите, роднини срещу роднини, арменци, родом от тук, срещу арменци родом от там, градове срещу градове. Какво се цели с това разделение и защо се налага тази трайна тенденция за масово изпразване на църковните храмове в страната? Каква е истинската мисия на тези свещенослужители?
С настоящото писмо още веднъж Епархийският Съвет на Арменската Епархия в България призовава Негово Преосвещенство да направи необходимото за попълване състава на свещенослужителите и то със свещеници, отдадени и изпълнени с Божията любов. Да извърши разпределение на свещениците по енориите, да премахне изискването на Негово Преосвещенство да се пишат молби от църковните настоятелства за изпращане на свещенослужители за провеждане на църковни ритуали и служби в поверените им енории. Негово Преосвещенство да предприеме незабавни мерки за потушаването на създалото се напрежение в град Пловдив и да бъде прекратена порочната практика за всички изброени и нерешени от Негово Преосвещенство проблеми, вината да бъде прехвърляна върху Епархийския Съвет.
Ние, членовете на Епархийския Съвет на Арменската Епархия в България, все още разчитаме, че ще бъде намерен разумен път за решаване на създадените проблеми и овладяване на напрежението. За пореден път отговорно и категорично напомняме, че избраният от Негово Преосвещенство път, ще донесе само разочарование и разделение. Единствено Негово Преосвещенство има правомощията и може да остави, както вече това се случва в определени енории, арменските храмове в България без свещенослужители.
Арменската Епархия в България е създадена и съхранявана в годините от истински християни и дълбоко вярващи хора и уверяваме Негово Преосвещенство, че тя ще намери сили да продължи да съществува единна, независимо от събитията днес.
Това са фактите, които Епархийският Съвет на Арменската Епархия в Република България припомня на Негово Преосвещенство с настоящото писмо, и ще ги направи достояние на всички вярващи и заинтересувани лица в Епархията и страната ни.

Антраник Шакариян
Председател на Епархийски съвет на
Арменска Апостолическа Православна
Света Църква в България

 

 

 

Кеворк ДадурянКоментари

А. Ч.

11 окт, 2019 6:42

Стига сте писали глупости. Погледнете фактите. Ако се вгледате добре и прочетете устава предложен от Светия престол, ще разберете истината. Свещенниците изпратени от Светия престол по право да се разпореждат с имотите на Църквата и по право да са прецедатели на църковните настоятелства. Устава е избран на събор и е легитимен. Това че на Светия престол това не го кефи и провежда политика на разкол и разделение показва само целите му. По отношение на г-н Шакарян градове като Бургас и Пловдив могат само да завиждат че нямат такъв арменолюбец. За Ванито Аракелян мога само да кажа ,че се възхищавам на нейната борбеност и активна позиция. Интелигентна и умна жена, доказала се в професията си и в общността. Помислете за тези неща преди да плюете някой и да квалифицирате.

Отговори

11 окт, 2019 13:45

Стига с този легитимен Устав. Щом има бунт значи не е толкова легитимен. От кога хората, които не знаят арменски -да четат и пишат започнаха да ни налагат устави и правила. Чували ли сте за глас народен, глас божи. Да дойдат в Пловдив Шаки, дебелата съдийка и тъпата Мери и Тяхното ООД - за да разберат, че има и други мнения. До кога ще се търпи узурпацията на арм. църква от шепа хора, повечето с неармемски имена.

11 окт, 2019 12:13

A.Ч. е поредната подлога от Варна = дебелият Арман Чолакян...хиляди миряни от ВСИЧКИ ГРАДОВЕ НА БЪЛГАРИЯ (РУСЕ, ВАРНА, БУРГАС, ПЛОВДИВ, ХАСКОВО, ШУМЕН, СОФИЯ) И ВСИЧКИ АРМЕНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ се вдигат на бунт да си защитят вярата и Духовенството, кликата на шака и съдийката от варна дори не влизат в Църквата, а кибичат в двора, а преди 10 години никой не беше чувал за тях. Появили се обаче килипир, те са на първите редици...ЕС няма дори сайт, телефон или емайл, не отговарят на писма, а само си пишат в социалните мрежи...измислени анимационни герои! ОЧАКВАМЕ ГИ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕПАРХИЙСКИЯТ СЪВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ШАКАРЯН, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СЕРЖ МАНАШЛЯН ОТ СОФИЯ И МЕРИ БАЛЯН КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО ПО ИЗБОР НА УСТАВ, КАКТО И ЗАМ.ПРЕДСЕТАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО СЪДИЙКАТА ОТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ВАНУХИ АРАКЕЛЯН. НЕКА ДОЙДАТ И ЗАЩИТЯТ ТЕЗИТЕ СИ, АКО НЕ ДОЙДАТ, ОЗНАЧАВА ГИ ТРЕСЕ СТРАХ И САМИ ПРИЗНАВАТ ВИНАТА СИ!

Гарик Степанян

10 окт, 2019 22:29

Аз съм кръстен в нашата арменска християна ска апосъолическа вяра и не съм съгласен някаква шайка да подменят вярата на мен и семейството ми с тази на католическите ни приятели от киликия(днес седалището им е в Ливан). Не знам чии пари сте откраднали и пред кого отказвате да се отчитате и какви далавери въртите, но няма да ви се получат номерата.

Отговори

запознат

10 окт, 2019 16:42

подлогите дадурян се обадиха, цялата арменска общност в Бургас ги ненавижда, да не говорим за игрите им преди и сега... часовника цъка, молете се за греховете си, продажни душици...

Отговори

10 окт, 2019 19:17

Можещ е кой, че не ми е ясно, подлогата кеворк дадурян, който псуваше ментора си шакарян преди 3 години, а сега му е сол/ташак или брат му степан, който е кандидат за общински съветник и ще получи 0 гласа от арменците?

10 окт, 2019 17:30

Запознат- поредния злобар внушаващ разделения и плюещ по можещите. Жалко, но са налазили няколко такива жлъчни семейства и няма грам обективност и диалог с тях.

Kate

10 окт, 2019 9:04

Drugarcheta stqgaite se shtoto asal vraga ne spi i tova iska

Отговори

10 окт, 2019 20:58

Този материал е поръчан от ЕС на ААЦ. Всички арменци мразят Г-н Шакарян, шофьорчето, и угоената съдийка, Ванчето, която му пише писмата.... има и други актьори, които целят да няма арменска общност и църква, за да заграбят, ТЕ, въпросните имоти... всичко е от прозрачно по прозрачно и изход няма...мислят си че хората са слепи и глухи... Църковните имоти в България са узурпирани от шепа комунисти, които си правят в тях каквото пожелаят-партита, театри и концерти и само те си ги посещават....Другата част е отвратена и не стъпва на тези измислени мероприятия. Няма изход, докато не се появи една обединяваща, авторитетна личност, която да спечели доверието на всички с аргументирана и честна позиция, ако може неангажирана с досегашните неуредици. Дано...