За една седмица изчезнаха 100 000 гласоподавателя в София
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

За една седмица изчезнаха 100 000 гласоподавателя в София

Над 100 000 гласоподавателя в София изчезнаха от списъците между първи и втори тур и никой няма обяснение за този феномен!

Първи турhttps://results.cik.bg/mi2019/tur1/aktivnost/2246.html
Втори турhttps://results.cik.bg/mi2019/tur2/aktivnost/2246.htmlКоментари