Половин милион българи пътуват, за да работят в друг град
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Половин милион българи пътуват, за да работят в друг град

Около 500 000 българи пътуват всеки ден средно по 40 км, за да стигнат до работата си. Това сочат данни на КНСБ. Най-много мобилни работници има във Варна, Стара Загора, Пловдив, Бургас и Ловеч. Препитание в друг град или село търсят предимно мъже между 30 и 55 г.

Според статистиката всяка година се увеличава и броят на жените, които работят в друго населено място. Две трети от пътуващите служители са със средно образование и богат трудов опит. Всеки пети мобилен работник е висшист, като повечето от тази категория са жени. Вътрешните мигранти се трудят предимно в сферата на преработващата промишленост, производството, търговията, строителството и транспорта. За да се стимулира наемането на безработни от други градове държавата дава по 200 лв. на всеки, който намери препитание на разстояние до 50 км от дома си. Тези пари може да се използват за наем, сметки за ток, вода или интернет, както и за покриване на и такса за детска градина или ясли. Средствата по мярката може да се отпускат за не повече от 12 месеца. За да се облекчи процедурата, от социалното министерство предлагат промени в правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. Според тях областният управител по предложение на местната комисия по заетостта ще сформира работна група, която да организира, координира и провежда набирането на информация от работодатели от областта. Целта е да има актуална информация за търсенето на пазара на труда по области и по-прецизно отчитане на потребностите на местните работодатели от работна сила с определена квалификация, обясняват от социалното министерство.. Регламентират се и условията за прилагане на мярката, насърчаваща териториалната мобилност на безработните. Средства за такси за детски ясли, детска градина, наем на жилище и интернет ще ползват хора, регистрирани като безработни в поделенията на Агенцията по заетостта. Право на помощта от 200 лв. на месец имат и младежи, които напускат социалните жилища и домове при намиране на работа. Безработните ще подават заявления за помощ в териториалното бюро, в града, в който ще работят. Всеки ще трябва писмено да декларира, че отговаря на условията, а ако излъже, ще носи наказателна отговорност. Парите за наем ще се дават при сключен договор за работа, но ще трябва да се предоставят документи за направени финансови разходи - фактури за платен наем, комунални сметки, транспортни разходи и пр. Ако наетите напуснат по свое желание работата си преди определения срок, те ще трябва да върнат парите на държавата. Средства за териториална мобилност, които покриват транспортните разходи, вече ще се изплащат и при сключен трудов договор за срок, по-малък от 6 месеца.

 

 

 

 

 

 

 

 

ВасилеваКоментари