Празнува най- старото училище в Бургас
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Празнува най- старото училище в Бургас

135 годишен юбилей на ОУ "Свети Климент Охридски" навръх патронния си празник празнува най- старото същестуващото училище в Бургас. Богата програма ще има в него, считано от днес. То е с най-дълга история и традиции в образователната система в града. Основано през 1884 година, разполага с обновена материална база, предоставяща условия за съвременен процес и осигурява качествено и достъпно обучение според държавните образователни изисквания и стандрати. Чрез създаване на комфортна среда за работа в училище се повишава мотивацията на ученика за участие в училищния и извънучилищен живот. ОУ "Св. Климент Охридски" в жк "Изгрев" е място за формиране на отговорни граждани, прилагащо най-модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на учене, залагащо на творческия потенциал и критичното мислене, на постоянното усъвършенстване на професионалните умения на педагози, което да бъде все по- предпочитано и желано от обществеността.
В него се обучават 665 ученика в 27 паралелки. Педагогическият екип работи за развитие и изява на интересите и способностите на децата в училище, подпомага формирането на гражданско съзнание и отговорно поведение.

Коментари