Вижте съветите на  на БНБ за защита на правата ни при онлайн банкиране
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Вижте съветите на на БНБ за защита на правата ни при онлайн банкиране

Осем основни съвета дават от БНБ на гражданите в материала “Как да се защитите при избор на услуги за онлайн или мобилно банкиране”, публикуван на сайта на Централната банка.

Още преди да изберете услуга трябва да решите какви са нуждите Ви, съветват от БНБ. Втората стъпка е да съберете информация за предлаганите услуги. Проверете дали услугите отговарят на Вашите нужди и възможности. Четвъртата стъпка е да сравните предложенията на различни доставчици на банкови услуги.

При сключване на договор за конкретна услуга прочетете внимателно условията, гласи петият съвет. Това означава да поискате преддоговорна информация за Вашите права и задължения. Разгледайте срока на договора и условията за отказ от услугата. Уверете се, че разбирате последиците от възможна промяна на първоначално договорените условия.

Шестият съвет на БНБ е да обърнете внимание на всички такси и разходи – не само на таксите за основната услуга (пакет), но и на допълнителни услуги.

Седмият съвет е да помислите за сигурността. Осведомете се как ще се защитават личните Ви данни. Проверете правния статут на доставчика, както и дали е упълномощен да предоставя тези услуги, с цел предотвратяване на възможна измама. Наблюдавайте и съобщавайте възможно най-скоро за подозрителни действия по Вашата сметка или за неупълномощен достъп до нея. Защитете личните си данни или пароли, така че други да не могат да осъществяват достъп до сметката Ви.

Последната препоръка е да подадете жалба, ако правата Ви са нарушени. Първо се опитайте да решите проблема, като се свържете с доставчика. За целта може да използвате и Европейската платформа за онлайн решаване на спорове. Може да се обърнете и към Комисията за защита на потребителите, Комисията за финансов надзор и да обмислете дали да предявите иск пред съда.Коментари