Преобразяват созополската Пожарна
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Преобразяват созополската Пожарна

Сградата на Пожарната служба в Созопол ще бъде ремонтирана и разширена по Програмата за трансгранично сътрудничество България- Турция.

По същия проект ще бъде закупено и специализирано оборудване за спасяване при пожари и наводнение, както и специализирани автомобили.

Общият бюджет на проекта е над 580 000 евро. Главна цел е подобряване на капацитета на Общините Селиолу и Созопол за своевременно предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и предизвикани от човека, опасности и бедствия, повишаване осведомеността на местното население и представители на бизнеса за начина на действие в случай на извънредни ситуации.

Това стана ясно днес на пресконференция, проведена в Созопол. Участие взеха кметовете на общините - партньори по проекта, председателят на Общинския съвет на Созопол Георги Пинелов, началникът на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението в Бургас комисар Васил Василев и др.

Созополска община не е концентрирана само около общинския център. Населени места към нея и на отдалечени места в Странджа и за да се отиде до тях трябвва да се преминава през пътища от други общини.Коментари