Нов график за пътническите влакове
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Нов график за пътническите влакове

От неделя (15-и декември) влиза в сила новият График за движение на влаковете на
„БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД. В повечето региони на страната се запазва досега
действащият график за движение, а за подобряване на обслужването са оптимизирани
връзките на влаковете в основни гари и е увеличен броя на пътническите композиции по
някои направления.
При изготвянето на новата транспортна схема, националният железопътен превозвач
всяка година съгласува движението на бързите и пътническите влакове с областните и
общинските администрации по места.
Проектът на графика беше публикуван за обществено обсъждане още през месец май, а
преди провеждане на срещите с областните и общинските администрации през септември,
на официалната интернет страница на БДЖ ( www.bdz.bg .) беше качен и актуализираният
вариант. Това се прави с цел подобряване на транспортното обслужване на населението,
затова и голяма част от направените промени в разписанието на влаковете са съобразени с
постъпили предложения от тяхна страна. Друга част от промените са свързани с
обосновани искания на редовни клиенти, а трети - с повишаване рентабилността на
превозите и ефективното използване на наличния подвижен състав.
През следващата година ще бъде увеличен обемът на превозите, заложен в сключения
договор с държавата за извършване на обществени превозни услуги. Превозът на пътници
ще се извършва с общо 579 влака, от които: 14 международни бързи влака (като 2 от тях
ще се движат само през летния сезон), 77 бързи влака (4, от които ще се движат само в
определени дни от седмицата), 135 пътнически влака и 353 крайградски пътнически влака,
някои от които ще се движат само в определени дни от седмицата или определени
периоди от годината.
С въвеждането на новия График за движение на влаковете ще бъде увеличен броя на
пътническите композиции по някои направления, както и ще бъдат значително подобрени
връзките на влаковете в някои от основните възелни гари, като времето за изчакване в
гарите е значително намалено.
Бързият влак „Чайка” София-Бургас-София, който пътува през Подбалканската
железопътна линия, вече ще се движи всеки ден, като ще изминава разстоянието между
столицата и морският град за по-малко от шест часа.
Движението на влаковете в участъците с най-голям брой пътници в работните дни ще се
осъществява на чести интервали и през 2020 г., основно по направленията София-Перник-
София, София-Лакатник-София, Пловдив-Асеновград-Пловдив.
С влизането в сила на новото разписание се запазва ежедневното движение на директния
международен влак от Истанбул за София, както и международната връзка София- Крайова, която се осъществява със сутрешния влак София-Видин и обедния Видин-
София.
През летния сезон (от м. юни до м. октомври), се планира да се запази движението на
сезонния влак Солун-София-Солун. Влакът заминава от София в петък и пристига в
Солун в събота сутрин, а в обратната посока тръгва от Солун в неделя вечер и пристига в
София в понеделник сутрин.
За пътуващите по направлението София-Букурещ директните вагони отново ще се движат
само през лятото, а през останалото време ще се налага пътниците да се прекачват на гара
Русе на и от мотриса, която ще се движи по маршрута Букурещ-Русе-Букурещ.
За подобряване обслужването на клиентите и създаване на възможност за удобни връзки с
влакове в други направления, международните влакове София-Букурещ-София и София-
Истанбул ще заминават от началните си гари с два часа по-рано от досегашното си
разписание.
По направлението София-Белград придвижването с директния влак от София ще се
осъществява също само през летния сезон.
При разработването на новото разписание, транспортната схема и периодите на движение
на влаковете са съобразени в максимална степен с обемите и структурата на превозите,
както и с техническите възможности и капацитета на подвижния състав.
В Графика са взети предвид и планираните по-мащабни ремонти по железопътната
инфраструктура, с оглед при тяхното стартиране, корекциите в маршрутите и
разписанията на влаковете да са минимални. Например за участъка София-гара Искър-
Казичене-Елин Пелин, предвид извършваните ремонти са разработени разписания на
влаковете по алтернативен маршрут през гара Подуяне. Това е направено, за да бъдат
избегнати бъдещи изменения в разписанието на влаковете, движещи се по цялата южна
жп мрежа.
Поради постъпили обосновани искания след необходимия технологичен срок за
допълнителни промени в разписанието на някои влакове, които пътуват в различни
региони на страната, тези корекции ще бъдат осъществени от 1-ви януари 2020 г.
Подробна информация за новия График за движение на влаковете клиентите на „БДЖ-
Пътнически превози“ ЕООД могат да получат от служителите на гишета „Информация” и
билетните каси във всички железопътни бюра и гари в страната, на националния
информационен телефон 0700 10 200 или от електронния пътеводител на официалната
интернет страница на дружеството: www.bdz.bgКоментари